Studijos

Reikalavimai stojantiesiems į aukštąsias mokyklas: ką svarbu žinoti ruošiantis stojimams?

Pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) gaires, nuo 2024 m. visi stojantieji į aukštąsias mokyklas turės būti išlaikę bent tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir trečią laisvai pasirenkamą.

Šie egzaminai turės būti išlaikyti taip, kad jų vidurkis būtų bent 36 balai iš 100, jei stojantysis norės stoti į universitetines studijas. Stojantieji į kolegines studijas turės išlaikyti egzaminus taip, kad jų vidurkis būtų 16 balų iš 100, t.y. turės pasiekti minimalią egzamino išlaikymo ribą.

Kokie stojimų reikalavimai bus taikomi 2022 m.?

Pasak Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH) Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro (SPIC) direktorės Dovilės Ulinskaitės, 2022 m. abiturientams bus taikomi anksčiau nustatyti reikalavimai stojant į valstybės finansuojamą vietą.

„Pirmiausia reikės būti išlaikiusiems šiuos valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos (išskyrus menų studijų krypčių grupės programas) bei bet kokį laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą“, – dėmesį atkreipia direktorė.

Ji taip pat pabrėžia, kad bus skaičiuojamas ir penkių privalomų mokytis dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turės būti ne mažesnis negu 7. Privalomi mokytis dalykai – lietuvių kalba ir literatūra; gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių); užsienio kalba; matematika; istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas; biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas; meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programų krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas; bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

„Konkursinis balas bus skaičiuojamas iš brandos egzaminų, mokymosi ir kitų specialiųjų gebėjimų įvertinimo rezultatų, turės būti ne žemesnis negu švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas (2021 m. jis buvo 5,4, 2022 m. balas dar nenustatytas)“, – primena Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro direktorė.

Reikalavimai stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas

D. Ulinskaitės teigimu, minimalūs reikalavimai bus taikomi ir stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas. Stojantieji privalės turėti bent vieno bet kurio dalyko valstybinio egzamino įvertinimą ir įgytą brandos atestatą.

Jų konkursinis balas bus skaičiuojamas iš brandos egzaminų, mokymosi ir kitų specialiųjų gebėjimų įvertinimo rezultatų, turės būti ne žemesnis negu universiteto nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas (2021 m. jis buvo 5,4, 2022 m. balas dar nenustatytas).

Kaip pasirinkti studijas?

Direktorės teigimu, jeigu kyla klausimų dėl tolimesnių ateities planų, ką veikti toliau, kokias studijas pasirinkti, ar domitės studijų bei karjeros galimybėmis, studijų procesu, aplinka, galite pasinaudoti individualiomis konsultacijomis dėl studijų VILNIUS TECH.

„Kviečiame registruotis, atvykti į VILNIUS TECH SPIC arba bendrauti nuotoliniu būdu ir sužinoti apie studijų programų pasirinkimą, stojimo galimybes, studijų finansavimą bei gauti atsakymus į kitus aktualius klausimus“, – sako D. Ulinskaitė.

SPIC direktorė taip pat primena, kad iki stojimų į aukštąsias mokyklas pabaigos veiks ATVIRAS VILNIUS TECH platforma, prie kurios galima prisijungti bet kuriuo paros metu ir rasti atsakymus į rūpimus klausimus, susipažinti su universitetu ir jo partneriais bei sužinoti apie karjeros galimybes baigus pasirinktos srities studijas.

„Kad lankytojai nepasimestų informacijos gausoje, platformoje pateiktos studijų programos bei veiklos yra suskirstytos pagal temas ir pasiekamos visą parą“, – pasakoja D. Ulinskaitė.

Pranešimą paskelbė: Neda Černiauskaitė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Parašykite komentarą