Verslas

„Rail Baltica“ stebėsenos darbo grupė Vilniuje tariasi dėl bendro audito

Lietuvos aukščiausiojoje audito institucijoje gegužės 24–25 d. vyksta „Rail Baltica“ projekto stebėsenos darbo grupės susitikimas. Estijos, Latvijos ir Lietuvos aukščiausiųjų audito institucijų atstovai, stebėsenos grupės nariai, diskutuoja apie projekto pažangą, rizikas, būsimas veiklas, aptaria planuojamą bendrą projekto auditą.

„Rail Baltica“ projekto, turinčio strateginę reikšmę ne tik Baltijos šalims, bet ir visai Europos Sąjungai, svarba įpareigoja audito institucijas užtikrinti įgyvendinimo proceso skaidrumą, – sveikindamas stebėsenos grupės narius sakė valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys. – Auditoriams tai neįkainojama patirtis ir galimybė susitelkti bendram tikslui, pasidalyti žiniomis, kartu įgyti tarptautinio audito praktikos.“    

Susitikime dalyvauja ir Lenkijos aukščiausiosios audito institucijos ekspertai, o Europos Audito Rūmų (EAR) atstovas Guido Fara dalysis šių rūmų patirtimi atliekant stambių geležinkelio infrastruktūros projektų auditus. Pranešimą apie bendros Baltijos šalių įmonės „RB Rail AS“ vaidmenį, projekto pažangą, rizikų valdymą ir iššūkius skaitys šios įmonės valdybos narys ir finansų direktorius Ignas Degutis.  

Susitikime bus atnaujintas ir suderintas Estijos, Latvijos ir Lietuvos aukščiausiųjų audito institucijų 2018–2019 m. veiksmų planas prie susitarimo memorandumo, skirto šio projekto stebėsenai. Susitarimo memorandumą dėl projekto stebėsenos Lietuvos, Latvijos ir Estijos aukščiausiosios audito institucijos pasirašė 2016 m. spalio 20 d. Bratislavoje. Reguliarūs „Rail Baltica“ projekto stebėsenos darbo grupės susitikimai vyksta nuo 2016 m.

„Rail Baltica — svarbiausias ir didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos regione, integruosiantis Baltijos šalis į Europos geležinkelių tinklą. Projekte dalyvauja penkios Europos Sąjungos šalys: Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija ir netiesiogiai Suomija. Bendra investicijų į projektą suma Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje apie 5,788 mlrd. Eur.

Komentarams: Julius Lukošius, Ekonomikos audito departamento direktorius, tel. 266 6760, el. p. julius.lukosius@vkontrole.lt

Pranešimą paskelbė: Zita Bislienė, Valstybės kontrolė

Parašykite komentarą