Verslas

„PwC“ atliktos naujos apklausos rezultatai rodo, kad ESG srityse veiksmų nesiimančios bendrovės rizikuoja prarasti investuotojus

Aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios valdysenos (angl. Environmental, social and governance, ESG) elementai tampa vis svarbesni rengiant investavimo strategijas, o naujos „PwC“ atliktos apklausos rezultatai rodo, kad šie kriterijai lemia pasaulyje pirmaujančių investuotojų sprendimus.

  • Beveik pusė apklausoje dalyvavusių investuotojų, t. y., 49 %, išreiškė norą atsiriboti nuo bendrovių, kurios savo veikloje nepakankamai aktyviai sprendžia ESG klausimus.
  • Daugiau nei pusė, t. y., 59 %, apklausos dalyvių taip pat teigia, kad nepakankami įsipareigojimai ESG srityje gali lemti jų nepritarimą vykdomajam mokėjimo susitarimui, kai tuo tarpu lygiai trečdalis tvirtina, kad tokį veiksmą jau atliko.
  • Didžioji dalis apklausos dalyvių, t. y., 79 %, tvirtina, kad bendrovės taikomi ESG rizikų ir galimybių valdymo principai yra svarbus veiksnys su investavimu susijusių sprendimų procese.

2021 m. „PwC“ pasaulinėje investuotojų apklausoje ESG klausimais (angl. PwC 2021 Global Investor ESG Survey) pateikiama 325 investuotojų, daugiausia aktyvių turto valdytojų, investicinių bendrovių, investicinių bankų ar maklerio įmonių analitikų, iš viso pasaulio nuomonė. Taip pat buvo surengta 40 išsamių pokalbių visame pasaulyje su investuotojais ir analitikais, kurių valdomo turto vertė siekia daugiau nei 11,6 trilijonus JAV dolerių.

Nors daugelis investuotojų yra linkę imtis veiksmų reaguodami į tai, kad bendrovės neskiria pakankamai dėmesio ESG klausimams, tik 51 % jų teigia, kad sutiktų, kad dėl bendrovių veiksmų ESG srityje sumažėtų jų investicijų grąža. Didžioji dalis apklausos dalyvių, t. y., 81 %, teigė, kad sutiktų su ne daugiau nei vienu procentiniu punktu mažesne investicijų grąža dėl ESG tikslų įgyvendinimo; beveik pusė jų (49 %) nebuvo linkę sutikti su investicijų grąžos sumažinimu.

Ronaldas Kubilius, vyresnysis projektų vadovas „PwC“ Lietuvoje, atsakingas už ESG paslaugas, teigia: „Nors trumpalaikėje perspektyvoje ESG principų diegimas, laikymasis ir viešinimas daliai įmonių vis dar gali pasirodyti, kaip kaštų eilutė, tačiau dauguma Lietuvos didžiųjų įmonių bei vis daugiau vidutinių įmonių jau supranta, jog tai gali būti investicija, kurios grąža bus matuojama investuotojų mokama kainos premija, pagerėjusiais veiklos rezultatais dėl pakilusios darbuotojų motyvacijos, sutaupytais kaštais dėl tvaresnio veiklos modelio ar būsimų taršos mokesčių sutaupymų, teigiama vartotojų ir kitų rinkos dalyvių reakcija“.

Greta Dapšauskaitė, projektų vadovė „PwC“ Lietuvoje, komentuoja: „Apklausos rezultatai patvirtina, kad investuotojai šiuo metu balansuoja tarp atsakomybės žmonijai ir planetai bei pagrindinio įsipareigojimo savo klientams – generuoti maksimalią nustatytą grąžą. Pastarasis vis dar dažnai nulemia, jog ESG kriterijai lieka antrame plane renkantis investicijas. Tačiau vertinant investicijas pagal rizikai pasvertos grąžos rodiklius (pvz. Šarpo rodiklį), galima tikėtis jog ESG investicijos bus patrauklesnės už tokias pat alternatyvas, neatitinkančias ESG principų, dėl galimybės generuoti panašią grąžą, tačiau mažesnes aplinkos apsaugos, socialines ir valdysenos rizikas. Kitaip sakant, yra normalu, kad investuotojai nereikalauja aukštų rizikos premijų iš ESG kriterijų besilaikančių kompanijų“.

James Chalmers, „PwC“ firmos Jungtinėje Karalystėje vadovas, atsakingas už pasaulinio „PwC“ tinklo audito paslaugas, teigia: „Mūsų atlikti tyrimai atskleidė, kad investuotojai nori pasiekti rezultatų trumpalaikėje perspektyvoje, bet ir tuo pačiu metu įgyvendinti ilgalaikius visuomeninius tikslus, dėl kurių jų investicijos gali susidurti su rizikomis, bet ir atverti galimybes. Akivaizdu, kad investuotojai tikisi, kad ESG kriterijai bus įtraukiami į bendrovių strategijas. Tai reiškia finansavimo ESG klausimams spręsti skyrimą ir aiškų loginio pagrindo ir naudos verslo strategijai išdėstymą. Jei investuotojai neįsitikins tokių įsipareigojimų vykdymu, jie nedvejodami imsis veiksmų, o tai gali būti ir atsiribojimas nuo tokios bendrovės bei jų klientų pinigų investavimas kitur“.

Investuotojai nori išsamesnių ir patikimesnių ESG ataskaitų

Investuotojai vis dažniau pageidauja gauti daugiau informacijos iš bendrovių apie jų įsipareigojimus, susijusius su ESG principų taikymu – 83 % apklausos dalyvių mano esant svarbu, kad ESG ataskaitose būtų pateikiama išsami informacija apie pažangą, daromą įgyvendinant su ESG susijusius tikslus. Glaudesni santykiai su investuotojais ypač svarbūs, kaip ir skaidrios, patikimos informacijos pateikimas. Neramina tai, kad tik vidutiniškai vienas trečdalis apklausoje dalyvavusių investuotojų mano, kad pateikiamų ESG ataskaitų kokybė yra gera. Patikrintas ESG ataskaitas investuotojai vertina patikimiau – 79 % apklausos dalyvių teigė, kad labiau pasitiki patikrinta ESG informacija ir 75 % apklaustųjų mano, kad svarbu, kad būtų atliktas nepriklausomas ataskaitose pateiktų su ESG susijusių rodiklių patikrinimas.

Atlikus apklausą paaiškėjo, kad išsamus ESG veiklos rezultatų vertinimo rodiklių rinkinys būtų labai naudingas investuotojams. Beveik trys ketvirtadaliai (74 %) apklaustųjų mano, kad galėtų priimti labiau pagrįstus sprendimus, jeigu bendrovės taikytų vieną ESG ataskaitų standartų rinkinį ir panašus procentas (73 %) apklaustųjų teigia, kad svarbu turėti galimybę palyginti įvairių bendrovių ESG veiklos rezultatus.

Ronaldas Kubilius, vyresnysis projektų vadovas „PwC“ Lietuvoje, atsakingas už ESG paslaugas: „Ne tik ESG planas, bet ir realūs įmonių veiksmai ESG srityje bei jų pagrindimas kokybiškais įrodymais yra esminiai faktoriai šiandienos verslui norint išlikti patraukliu investuotojams. Daliai įmonių stengiantis imituoti tvarumą, investuotojams svarbu atlikti kokybiškus namų darbus tikrinant deklaruojamų ESG veiksmų pagrįstumą“.

Nadja Picard, „PwC“ firmos Vokietijoje vadovė, atsakinga už pasaulinio „PwC“ tinklo ataskaitų rengimą, teigia: „Mūsų atlikta apklausa parodė, kad būtina turėti vieną pasauliniu mastu suderintą tvarumo ataskaitų standartų rinkinį. Nesant pasaulinių standartų, investuotojams labai sunku įvertinti ESG veiklos rezultatus. Bendrovėms daug sudėtingiau pateikti informaciją apie ESG veiklos rezultatus, kuomet jos negali taikyti bendrų rodiklių ar sistemų. Dėl šios priežasties bendrovėms šiandien reikia kuo geriau pasinaudoti šiuo metu egzistuojančiais standartais, didžiausią dėmesį skiriant, visų pirma, klimato temai, siekiant kuo greičiau pateisinti investuotojų lūkesčius“.

Apklausoje dalyvavę investuotojai klimatą įvardijo kaip svarbiausią ESG kriterijų, kitas prioritetinis ESG klausimas bendrovėms, kurį paminėjo daugelis apklaustųjų (65 %), yra šiltnamio efektą sukeliančių dujų tiesioginių ir netiesioginių emisijų mažinimas. Be to, 82 % apklaustų investuotojų teigė, kad svarbu, jog ESG ataskaitose būtų pateiktas aplinkos apsaugos įsipareigojimų laikymosi loginis pagrindas bei išsamūs šių įsipareigojimų įgyvendinimo planai. Kiti nurodyti svarbiausi ESG aspektai apima darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinimą (44 %), darbuotojų ir vadovų įvairovės didinimą, lygybę ir įsitraukimą (37 %).

Apklausoje dalyvavę investuotojai mano, kad ESG strategijos rengimą turi inicijuoti aukščiausios grandies vadovai. Didelė dalis investuotojų (82 %) mano, kad ESG principai turi būti įtraukti į bendrovės verslo strategiją, didelė dalis apklaustųjų (66 %) įsitikinę, kad ESG klausimai būtų sprendžiami, jei už šiuos klausimus būtų atsakingi vykdomąsias funkcijas atliekantys darbuotojai. Daugiau nei pusė šių apklausos dalyvių (53 %) mano, kad tai turi būti vykdomasis direktorius.

Emma Cox, „PwC“ firmos Jungtinėje Karalystėje vadovė, atsakinga už pasaulinio „PwC“ tinklo klimato klausimus, komentuoja: „ESG principai negali būti nustumiami į šalį, jie turi tapti sudėtine bendrovės strategijos dalimi. Aukščiausios vadovybės požiūris lemia tinkamą kitų bendrovės darbuotojų atsaką į ESG principų svarbą. Pasiryžus vykdyti su ESG susijusius įsipareigojimus ir siekti rezultatų, būtina taikyti bendrą ataskaitų teikimo metodiką, užtikrinti tvarumo, rizikos ir finansinės atskaitomybės komandų bendradarbiavimą. Galiausiai, mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad siekdamos patenkinti investuotojų lūkesčius, ESG veiklos rezultatus bendrovės turi vertinti taip pat rimtai kaip ir visus kitus jų veiklos ir finansinius rodiklius“.

Apie apklausą

2021 m. rugsėjo mėn. „PwC“ vykdė internetinę apklausą, kurioje dalyvavo 325 investavimo profesionalų iš 43 teritorijų. 2021 m. rugsėjo ir spalio mėn. 11 teritorijų taip pat surengėme 40 išsamių pokalbių su investuotojais ir analitikais, kurių valdomo turto vertė siekia daugiau nei 11,6 trilijonus JAV dolerių. Internetinės apklausos dalyviai daugiausia buvo turto valdytojai (53 %) ir analitikai (34 %).

Daugiau informacijos: https://www.pwc.com/economic-realities-of-ESG

Pranešimą paskelbė: Rasa Vaitkė, UAB „PricewaterhouseCoopers”

Parašykite komentarą