Politika ir teisė

Prof. dr. R. Gudauskas išrinktas UNESCO Filosofijos ir humanitarinių mokslų tarptautinės tarybos (CIPSH) vykdomojo komiteto nariu

Šių metų gruodžio 15 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas išrinktas Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos UNESCO Filosofijos ir humanitarinių mokslų tarptautinės tarybos CIPSH (angl. The International Council for Philosophy and Human Sciences) vykdomojo komiteto nariu 2021–2024 metų kadencijai. Bibliotekos vadovas, komitete atstovaujantis atminties institucijoms, gruodžio 16 d. dalyvavo pirmajame posėdyje. 

CIPSH yra nevyriausybinė organizacija, įkurta 1949 metais UNESCO iniciatyva. Ji vienija tarptautines mokslininkų sąjungas, federacijas ir asociacijas, atstovaujančias filosofijos, humanitarinių mokslų ir susijusių disciplinų srityse. CIPSH yra pasirašiusi specialų bendradarbiavimo susitarimą su UNESCO ir veikia kaip patariamoji humanitarinių mokslų taryba, dalyvauja bendradarbiavimo projektuose.

CIPSH taip pat koordinuoja tarptautinius mokslinius tyrimus ir darbus, skatina mokslininkų keitimąsi žiniomis ir tarptautinį mokslininkų mobilumą, siekdama pagerinti skirtingų disciplinų specialistų bendravimą, užtikrinti geresnį kultūrų, skirtingo socialinio, individualaus ir kolektyvinio elgesio pažinimą ir išryškinant kiekvienos kultūros turtingumą ir įvairovę.

Prof. dr. R. Gudauskas taip pat yra Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos narys, vykdomojo komiteto narys ir UNESCO tarpvyriausybinės programos „Informacija visiems“ (IFAP) Lietuvos atstovas ir tarybos narys.

Pranešimą paskelbė: Komunikacijos ir rinkodaros departamento Ryšių su visuomene skyrius, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Parašykite komentarą