Nekilnojamas Turtas

Prijungimas prie elektros tinklų – racionalus vartotojų investicijų planavimas

Nuo sausio 1-osios įsigaliojo naujų buitinių klientų prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų tvarkos pakeitimai. Kiekvienas naujas buitinis klientas, kuriam ESO suteiks prijungimo paslaugą t.y. įrengs skirstomuosius elektros tinklus ir apskaitos spintą, per 90 dienų po šios paslaugos suteikimo, turės įrengti elektros tinklą sklype. Po darbų atlikimo, bus privalu pateikti dokumentus liudijančius, kad darbai atlikti tinkamai. Tik tuomet ESO sumontuos elektros skaitiklį ir klientui bus tiekiama elektra.

Statistiškai 75 % naujų ESO klientų elektros energiją pradeda vartoti per 30-60 d., likusi dalis (apie 25 proc.) naujų klientų įsirengia elektros įvadą, bet nepradeda juo naudotis metus ar ilgesnį laiką. Naujai įrengto tinklo eksploatacijos kaštai tampa bendrųjų tinklo kaštų dalimi ir yra įtraukiami į visų kitų elektros energiją vartojančių klientų kilovatvalandės kainą. Pakeitimais siekiama skatinti vartotojus racionaliai planuoti investicijas ir atitinkamai mažinti nenaudojamos infrastruktūros išlaikymo kaštus visiems elektros vartotojams. Atitinkamai  vartotojai raginami prie elektros tinklų prisijungti tik tada, kai elektra klientui iš tiesų reikalinga *.

Visais darbais, susijusiais su elektros tinklo įrengimu sklype, gali pasirūpinti ESO arba kliento pasirinktas rangovas, kuris nuo įvado prie sklypo ribos atves elektros kabelį iki kliento namo. Įvertinęs sklype esančio tinklo techninę būklę ir parengęs varžų matavimo protokolą, rangovas ESO pateiks matavimų protokolą. Jei paslaugą teiks ESO, protokolu klientui nereikės rūpintis, viską sutvarkys ESO.

Verslo įmonėms tokia tvarka galioja jau nuo 2013 metų ir pastebėta, kad verslo įmonės pradėjo skaičiuoti ir planuoti kada norėtų prisijungti prie skirstomojo tinklo. Tai iš dalies leido sumažinti nenaudojamų elektros tinklų naštą visiems vartotojams. Siekiama, kad nuo sausio 1-osios įsigaliojanti buitinių klientų prijungimo tvarka būtų teisingesnė ir skaidresnė kiekvienam elektros tinklo vartotojui, pasidalijant tinklo naudojimo kaštus visiems naudotojams solidariai.

* Pagal Energetikos ministerijos pakoreguotą Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų aprašą ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos metodiką, per 90 d. neįrengus elektros tinklo sklype, klientai turės kas mėnesį mokėti įrengtos, bet nenaudojamos elektros energetikos infrastruktūros išlaikymo mokestį. Šis pokytis galios tik tiems, kurie įsirengia elektros įvadą, bet nepradeda naudoti elektros energijos.  

Pranešimą paskelbė: Tomas Kavaliauskas, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO)

Parašykite komentarą