Politika ir teisė

Prieš Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimą – bendras Lietuvos, Lenkijos, Sakartvelo ir Ukrainos parlamentarų kreipimasis

2021 m. gruodžio 14 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

  

2021 m. gruodžio 15 d. vyksiančio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo išvakarėse į nuotolinį posėdį susirinkę Lietuvos, Lenkijos ir asocijuotų ES Rytų partnerystės šalių parlamentų užsienio reikalų komitetų atstovai priėmė deklaraciją, kuria pasisakė už tolesnį Rytų partnerystės plėtojimą ir stiprinimą, pritaikant ją prie naujų iššūkių.

Užsienio reikalų komitetų deklaracijoje prisimenama, kad Rytų partnerystės politika buvo sukurta po Rusijos įsiveržimo į Sakartvelą, o šiandien su panašia grėsme susiduria Ukraina. Parlamentarų nuomone, Europos Sąjungos sutartyje įtvirtintas atvirų durų politikos principas dėl narystės perspektyvos turėtų atsispindėti konkrečiais veiksmais. Europos Sąjunga raginama leisti Rytų partnerėms, taikant „daugiau už daugiau“ principą (t.y. didesnę pažangą reformų srityje padariusioms partnerėms suteikiant daugiau paramos ir galimybių), dalyvauti ES programose ir politikoje, įskaitant konkrečias saugumo ir sektorinio bendradarbiavimo sritis, kaip, pavyzdžiui, bendros tarptinklinio ryšio erdvės sukūrimas, ir toliau integruotis į ES vidaus rinką.

Pridedami pranešimo tekstai lietuvių ir anglų kalbomis.

Rytų partnerystės politika – vienas iš Seimo Užsienio reikalų komiteto prioritetų. Komitetas yra parengęs ir 2021 m. lapkričio 9 d. Seimo plenariniame posėdyje pristatęs pranešimą „Ambicinga Europos Sąjungos Rytų partnerystės politika: kodėl jos reikia ir kaip to pasiekti“, rengia įvairius susitikimus su Rytų partnerystės šalių kolegomis ir reguliariai aptaria šių šalių politikos aktualijas komiteto posėdžiuose.

 

Pranešimą paskelbė: Valdas Sinkevičius, LRS kanceliarijos Seimo ryšių su visuomene skyrius

Parašykite komentarą