Studijos

Prezidentas teikia viešai konsultacijai mokslo ir studijų ir švietimo įstatymų pataisas

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda viešoms konsultacijoms teikia mokslo ir studijų ir švietimo įstatymų pataisas, kurių tikslas sukurti sistemišką perėjimo tarp švietimo grandžių ir mokymosi visą gyvenimą sistemą, kuri užtikrintų galimybes asmenims pasirengti studijuoti aukštojo mokslo studijų programose.

Šalies vadovo požiūriu, kai kurios dabartinio įstatymų nuostatos neatitinka šių dienų realijų ir Gerovės valstybės kūrimo tikslų.

Prezidento nuomone, turime sukurti sistemą, kuri užtikrintų, jog po tarpinių pasiekimų vertinimų mokiniai ne tik sužinotų rezultatus, bet taip pat jiems būtų sudaryti individualūs mokymosi pasiekimų planai, kuriuos vykdytų mokyklos.

Šalies vadovas siūlo įstatyme nustatyti, kad vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas išlaikius ne du mokyklinius brandos egzaminus, o du brandos egzaminus, iš kurių bent vienas būtų valstybinis.

Prezidento požiūriu, mokslo ir studijų įstatyme turime apibrėžti aukštojo mokslo socialinę dimensiją ir sukurti teisines prielaidas, esant galimybėms, skirti papildomą finansavimą socialinės dimensijos įgyvendinimui per sutartis su aukštosiomis mokyklomis.

Šalies vadovas taip pat siūlo suvienodinti stojančiųjų į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas reikalavimus, nustatant, kad asmenys, priimami į aukštąją mokyklą, turi būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus.

Prezidentas taip pat siūlo nustatyti, kad dalį trumpųjų studijų būtų galima skirti pasirengimui studijoms bakalauro pakopoje, tokiu būdu sukuriant realų mechanizmą, kuris leistų asmenims pasiekti bakalauro pakopai numatytus reikalavimus per ilgesnį laikotarpį.

Prezidentas siekia, kad siūlomos įstatymų pataisos prisidėtų prie įtampos mažinimo socialinėje aplinkoje, gerintų kriminogeninę situaciją socialinę riziką patiriančių vaikų atžvilgiu. Įstatymu kuriamos prielaidos ateityje padėtų skatinti regionų plėtrą, turint daugiau išsilavinusių ir į darbo rinką pasirengusių įsilieti asmenų.

Nuomones ir pasiūlymus galima teikti iki 2021 m. rugsėjo 24 d., juos siunčiant el. pašto adresu dalia.gumbiniene@prezidentas.lt.

Pranešimą paskelbė: Justė Krančiukaitė, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Parašykite komentarą