Įvairenybės

Prezidentas teikia Seimui Renato Pociaus kandidatūrą į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininko postą

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Energetikos įstatymu, teikia Seimui Renato Pociaus kandidatūrą į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) pirmininko postą.

„Energetikos sektoriuje Lietuva išgyvena istorinių pokyčių etapą – priimami kritiniai sprendimai mūsų valstybės energetinės nepriklausomybės ir energetikos sektoriaus transformacijos kelyje. Šiems pokyčiams užtikrinti būtinas kokybinis VERT veiklos proveržis – svarbu ne tik atliepti, bet ir aktyviai dalyvauti sektoriaus permainų procese. Energetikos srityje reikalingas ryžtingas progresyvumas – turime maksimaliai išnaudoti savo stiprybes ir pasiektą konkurencinį pranašumą, kryptingai skatinti žaliosios energetikos plėtrą, inovacijas ir investicijas, orientaciją į tvarumą ir veiklos efektyvinimą, integralią institucijų bei verslo sektoriaus veiklą“, – teigė Prezidentas ir pridūrė, kad reikalingą pokytį pasiryžęs pasiekti siūlomas tarybos vadovas Renatas Pocius.

Pasak šalies vadovo, kandidatas turi reikiamų žinių, gebėjimų ir aiškią viziją, kaip VERT gali prisidėti prie strateginių valstybės energetikos sektoriaus tikslų įgyvendinimo. Kandidatas turi konkrečių siūlymų dėl elektros iš nesaugių trečiųjų šalių elektrinių patekimo į Lietuvos rinką užkardymo, inovacijų ir energetikos sistemos efektyvumo skatinimo, šilumos sektoriaus reguliavimo supaprastinimo, administracinės naštos mažinimo rinkos dalyviams bei tarybos veiklos tobulinimo.

R. Pocius yra sukaupęs ilgametės patirties energetikos reguliavimo srityje, puikiai pažįsta VERT veiklą – įvairiose pozicijose šioje institucijoje dirbo 19 m., iš jų 12 m. ėjo vadovaujamas pareigas. Nuo 2018 m. R. Pocius buvo VERT narys ir VERT pirmininko pavaduotojas. Kandidato veiklos prioritetai atitinka Seimo patvirtintą Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategiją, Vyriausybės programą ir Lietuvos Respublikos Prezidento lūkesčius bei jo keliamus gerovės valstybės tikslus. „Renato Pociaus paskyrimas VERT pirmininku užtikrintų įstaigos veiklos tęstinumą ir prisidėtų prie reikšmingo veiklos suaktyvinimo“, – pabrėžė šalies vadovas.

Kandidatas į VERT pirmininkus R. Pocius yra baigęs Vilniaus Gedimino technikos universitetą, kur įgijo inžinerijos mokslų magistro laipsnį. R. Pocius siūlomas į VERT pirmininko pareigas nuo 2021 m. sausio 21 d., jis pakeis iki šiol pareigas ėjusią ir kadenciją baigusią Ingą Žilienę.

Prezidentas išreiškė padėką kadenciją baigusiai VERT pirmininkei I. Žilienei už pasiaukojantį darbą ir indėlį įgyvendinant struktūrines energetikos reguliavimo reformas.

VERT yra nepriklausoma nacionalinė reguliavimo institucija, reguliuojanti energetikos srityje veikiančių ūkio subjektų veiklą ir atliekanti valstybinę energetikos sektoriaus priežiūrą atsinaujinančios energetikos, gamtinių dujų, elektros energetikos, šilumos energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei kitose srityse.

Pranešimą paskelbė: Kristina Karnickaitė, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Parašykite komentarą