Politika ir teisė

Prezidentas: būtinas aiškus ES planas siekiant klimatui neutralios ekonomikos

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda dalyvavo Europos Vadovų Tarybos Pirmininko Charleso Michelio nuotoliniu būdu organizuotoje parengiamojoje sesijoje. Joje kartu su Lietuvos vadovu dalyvavo Čekijos, Danijos, Bulgarijos lyderiai.

Lyderių susitikimas organizuojamas siekiant deramai pasiruošti gruodžio 10–11 dienomis vyksiančiai Europos Vadovų Tarybos sesijai Briuselyje.

Šalies Prezidentas su Europos valstybių vadovais tarėsi dėl kovos su klimato kaita sprendimų. Prezidentas dar kartą patvirtino Lietuvos įsipareigojimą siekti klimatui neutralios ekonomikos 2050 m. bei tarpinių 2030 m. tikslų, sumažinant CO2 emisijų lygį šalyje 55 procentais.

Prezidento nuomone, šiems tikslams pasiekti būtinas aiškus ES veiklos planas, naštos pasidalijimo kriterijų patvirtinimas ir adekvačios investicijos, atliepiančios šalių nacionalinę specifiką. Šalies vadovas taip pat pažymėjo, kad, siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją ES rinkoje, svarbu susitarti dėl pasienio taršos mokesčio importuojamai produkcijai, kurios gamintojai nesilaiko ES aplinkos ir branduolinės saugos reikalavimų.

Prezidentas pabrėžė, kad nesaugiose, aplinkos ir branduolinės saugos reikalavimų neatitinkančiose elektrinėse pagaminta elektros energija neturi patekti į ES rinką.

Prezidentas su Europos lyderiais aptarė ES priemones kovai su pandemijos plitimu, testavimo, vakcinavimo strategijas, sveikatos sistemų atsparumą bei ES tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimą.

Lietuvos, Čekijos, Danijos, Bulgarijos lyderiai taip pat pasidalijo nuomonėmis dėl ES santykių su JAV. Prezidentas pasisakė už glaudesnį dialogą su naująja JAV administracija, stiprinant ES ir JAV transatlantinį ryšį.  

Baltarusijos klausimu Prezidentas pabrėžė, kad, žmogaus teisių pažeidimams nesibaigiant, būtina ir toliau imtis priemonių prieš režimą – dar iki metų pabaigos įgyvendinti priimtus sprendimus dėl naujų ES sankcijų įvedimo.

Šalių vadovai taip pat aptarė ES santykius su Turkija ir padėtį ES Pietų kaimynystėje.  

Pranešimą paskelbė: Kristina Karnickaitė, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Parašykite komentarą