Įvairenybės

Praėjusieji metai baigėsi pasiekus 27,5 proc. žaliųjų pirkimų lygį

Žaliųjų pirkimų apimtys per praėjusius metus išaugo tris kartus. Ketvirtąjį ketvirtį žaliųjų pirkimų rodiklis pasiekė 27,5 proc., daugiau nei dvigubai viršydamas Vyriausybės iškeltą 10 proc. metinį tikslą. 2022 m. ambicijos dar didesnės – ne mažiau kaip 50 proc. pirkimų, skaičiuojant pagal vertę, turi tapti žaliaisiais.

Ministerijų žaliųjų pirkimų lyderių trejetuke pirmavo Aplinkos ministerija, per metus žaliai pirkusi 76,6 proc., o ketvirtame ketvirtyje pasiekusi 100 proc. žaliųjų pirkimų. Tarp kitų ketvirtą ketvirtį daugiausiai žaliųjų pirkimų vykdžiusių ministerijų patenka Švietimo, mokslo ir sporto bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, pasiekusios 55,1 proc. ir 24,7 proc.

Neatsilieka ir Aplinkos ministerijai pavaldžios įstaigos. Preliminariais duomenimis, 2021 m. V. Into akmenų muziejus pirko vien tik žaliai, Būsto energijos taupymo agentūroje žalieji pirkimai sudarė 83 proc., Aplinkos projektų valdymo agentūroje – 78,5 proc., Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje – 64 proc., Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje – 59,3 proc. visų pirkimų vertės.

Per šiuos metus užsibrėžtas siekis ne mažiau nei pusę pirkimų vykdyti žaliai dar tik pusiaukelė, nuo 2023 m. žaliaisiais turi tapti visi pirkimai.

Keisti pirkimo įpročius skatina žaliųjų pirkimų sistemos ir teisinio reglamentavimo tobulinimas, didesnis dėmesys žaliųjų pirkimų dalyvių konsultavimui. 2021 m. buvo supaprastinta žaliojo pirkimo sąvoka ir patikslinta žaliojo pirkimo vykdymo tvarka, sudarant galimybes taikyti ne tik aplinkos apsaugos kriterijus, bet ir ekologinius ženklus ar aplinkos apsaugos vadybos sistemas.

Skatinant žaliuosius pirkimus visuose pirkimuose, pirkimų vykdytojai galėjo taikyti savarankiškai suformuotus aplinkos apsaugos reikalavimus, o ne tik tais atvejais, kai produktui aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti aplinkos ministro įsakymu.

Be to, buvo atnaujinti transporto, maisto, pastatų projektavimo ir statybos darbų kriterijai. Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašas papildytas degalų ir elektros kategorijomis. Minėti pakeitimai įteisinti aplinkos ministro įsakymu.

Praėjusiais metais Viešųjų pirkimų tarnyba įsteigė Darniųjų pirkimų skyrių. Jo darbuotojai perkančiąsias organizacijas, perkančiuosius subjektus ir tiekėjus žaliųjų, socialiai atsakingų ir inovatyvių pirkimų klausimais konsultuoja el. paštu, nuotolinių susitikimų metu ir Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje.

Tęsiant žaliųjų pirkimų sistemos tobulinimą, vasario mėnesį Aplinkos ministerija planuoja viešąją konsultaciją pirkimų vykdytojams ir tiekėjams. Joje bus siekiama išsiaiškinti teisines ir praktines žaliųjų pirkimų kliūtis, su kuriomis susiduriama dažniausiai.

Tam, kad galėtume efektyviai teikti su žaliaisiais pirkimais susijusią informaciją ir konsultuoti šiais klausimais, prašome perkančiąsias organizacijas ir perkančiuosius subjektus el. paštu elena.drazdauskaite@am.lt pateikti informaciją apie pasikeitusių ar naujai paskirtų už žaliuosius pirkimus atsakingų asmenų kontaktus.

2020 m. žalieji pirkimai sudarė tik 5 proc. visų viešųjų pirkimų vertės. Žaliųjų pirkimų rezultatus stebėti galite Viešųjų pirkimų tarnybos pirkimo vykdytojų žemėlapyje.

 

 

Pranešimą paskelbė: Giedrė Budvytienė, LR aplinkos ministerija

Parašykite komentarą