Verslas

Pokyčiams kultūros sektoriuje įgyvendinti Kultūros ministerija investuoja 98 mln. eurų

Kultūros ministerija, vykdydama 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programą, parengė ir patvirtino pažangos priemonę „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“. Šios priemonės tikslas – užtikrinti kokybiškų, profesionalių, įvairių kultūros paslaugų tolygų prieinamumą pritaikant tikslinių grupių poreikiams. Jai įgyvendinti iki 2030 metų numatoma skirti 97 mln. 996 tūkst. eurų.

Priemonės veiklomis siekiama plėsti kultūros paslaugų prieinamumą, šalinti kultūros sektoriaus dirbančiųjų motyvacijos ir kvalifikacijos sistemos trūkumus, gerinti nacionalinio ir valstybinio lygmens paslaugų mobilumą regionuose. Taip pat siekiama mažinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių patiriamą kultūrinę atskirtį didinant prieinamumą socialiai pažeidžiamiems asmenims, užtikrinant galimybę gauti aukštos kokybės kultūros paslaugas ir produktus. Didelis dėmesys skiriamas negalią turintiems asmenims, vaikams, jaunimui, vyresnio amžiaus asmenims ir kitų socialinių grupių atstovams, turintiems skirtingų kultūrinių poreikių, taip pat ir skirtingas fizines, ekonomines ir socialines galimybes naudotis kultūros paslaugomis. Reaguojant į besikeičiančius kultūros vartotojo poreikius, bus investuojama į kultūros įstaigų paslaugų inovatyvumo didinimą, pavyzdžiui, atnaujinant ekspozicijas, taikant interaktyvius sprendimus informacijai pateikti ir pasiekti.

Priemonės įgyvendinimas paskatins gyventojus aktyviau naudotis kultūros produktais ir paslaugomis ir jiems skirti dalį savo pajamų, tiesiogiai dalyvauti bei aktyviai prisidėti prie kultūros puoselėjimo. Priemonė padės užtikrinti 2021–2030 m. Nacionalinio pažangos plano (NPP) įgyvendinimą, kuriuo siekiama nustatyti pagrindinius ateinančio dešimtmečio valstybės pokyčius, užtikrinančius pažangą socialinėje, ekonominėje, aplinkos bei saugumo srityse, ir sutelkti finansavimo šaltinius šiems pokyčiams pasiekti. Priemonės įgyvendinimas kartu užtikrins NPP strateginio tikslo rodiklių pasiekimą, t. y. didinti gyventojų kultūros paslaugų vartojimą ir dalyvavimą kultūros veiklose, mažinti kultūros paslaugų fizinio ir finansinio prieinamumo bei kokybės stoką, taip pat mažinti šalyje kultūrinę atskirtį, kuri trukdo piliečiams lygiomis galimybėmis gyventi turiningą kultūrinį gyvenimą.

Pranešimą paskelbė: Ramūnas Korsakas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Parašykite komentarą