Verslas

Pirmasis 2020 m. „Kelių priežiūra“ pusmetis: daugiausia dėmesio skirta technikos parko atnaujinimui

Po 2020 m. pirmojo pusmečio AB „Kelių priežiūra“ savo veiklos rezultatus vertina teigiamai ir nuosekliai juda iškeltų tikslų link: kokybės gerinimo ir veiklos efektyvumo didinimo. Investicijos technikos parkui, neseniai įvykdytas kelių tarnybų stambinimas, veiklos standartizavimas tapo svarbiais žingsniais šį pusmetį siekiant užtikrinti sklandžius ir efektyvesnius įmonės procesus.

„Šių metų pradžia žymėjo kryptingas pastangas didinti valstybinių kelių priežiūros kokybę, todėl pagrindinės investicijos buvo skiriamos technikos parko atnaujinimui, modernizavimui bei technikos remontui. Stabili įmonės veikla suteikė galimybę skirti daugiau dėmesio strateginių tikslų įgyvendinimui ir prioritetinių krypčių stiprinimui“, – teigia „Kelių priežiūros“ generalinis direktorius Rolandas Rutėnas.

Po 2017 m. įvykdytos įmonės reorganizacijos buvo atlikta turimos technikos analizė, kurios metu daug dėmesio skirta tokiems rodikliams, kaip: įrangos būklė, efektyvumas ar amžius. Nuodugnus įvertinimas paskatino sprendimą didžiąją dalį investicijų skirti nudėvėto technikos parko atnaujinimui.

Per I-ąjį 2020 m. pusmetį į transporto technikos parko modernizavimą ir technikos remontą įmonė investavo 5,3 mln. Eur. Šios lėšos sudarė kiek daugiau nei 96 proc. visų įvykdytų investicijų. Per 2020 m. atnaujintos ir parką iki metų pabaigos pasieksiančios „Kelių priežiūros“ technikos vertė siekia beveik 14 mln. Eur.

„Nauja technika leis kokybiškiau ir efektyviau atlikti ne tik kelių priežiūrą, bet ir statybos darbus. Pavyzdžiui, vieni iš naujausių pirkinių – modernūs radiometrinis ir elektromagnetinis prietaisai, kuriais matuojamas asfalto dangos sluoksnių sutankinimas asfalto klojimo metu, leis reaguoti operatyviai ir be didelių laiko bei finansinių sąnaudų išgauti didesnį asfalto sutankinimą, kokio tikisi ir reikalauja užsakovas. Džiugu, kad atsinaujindama įmonė gali kokybiškiau teikti paslaugas ir tampa pažangesnė“, – sako R. Rutėnas.

Siekdama didesnio veiklos efektyvumo, įmonė nuosekliai peržiūri darbų organizavimo ir vadybos procesus, diegia naujus sprendimus kuro vartojimo, technikos priežiūros sąnaudų mažinimui, skatindama ekovairavimą. Vienas iš svarbiausių sprendimų šį pusmetį – veiklos standartizavimo projektas, orientuotas į efektyvesnį darbą, vienodos darbų kokybės užtikrinimą.

„Jau kurį laiką už įvairias sritis atsakingų darbuotojų komanda dirba keliuose, kur stebi, kaip tarnybos vykdo kelių priežiūrą, renka įvairius duomenis, faktus bei atlieka eksperimentus. Esame ilgo kelio pradžioje ir mūsų laukia įdomi veiklos efektyvinimo kelionė“, – pažymi generalinis direktorius.

Apie įmonę

AB „Kelių priežiūra“ yra modernėjanti, ambicingų tikslų siekianti įmonė. Sujungusi per dešimtmečius sukauptą ekspertinę patirtį ir novatorišką požiūrį, įmonė tapo viena iš didžiausių komandų Lietuvoje, kurioje dirba per 2.300 darbuotojų. AB „Kelių priežiūra“ yra atsakinga už 21.000 km valstybinės reikšmės kelių priežiūrą, t.y. žiemą užtikrina, kad keliai būtų pravažiuojami, pavasarį–rudenį gerina kelių kokybę, atnaujindama susidėvėjusias kelių dangas, profiliuodama žvyrkelius, prižiūrėdama pakelės statinius, želdinius ir kt. 

Pranešimą paskelbė: Giedrė Čekavičienė, AB „Kelių priežiūra”

Parašykite komentarą