Verslas

Perspektyviausiems mokslo ir verslo projektams skiriama daugiau nei 1,5 mln. Eur

Šių metų vasarą Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) skelbė jau trečiąjį Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonės kvietimą, kurio tikslas – sudaryti palankias sąlygas mokslo ir verslo bendradarbiavimui vystyti bei skatinti prototipų kūrimą mokslo ir studijų institucijoje intelektinės veiklos rezultatų pagrindu. Bendriems mokslo ir verslo projektams, kuriuose kuriamos mokslo žiniomis grįstos technologijoms skiriamas 1,5 mln. eurų finansavimas. 

Paraiškas teikė mokslo ir studijų institucijos partnerystėje kartu su privačiomis labai mažomis, mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Inovatyvus holografinis kodas, užtikrinantis prekių autentiškumą, telematika pagrįstas žemės ūkio technikos efektyvaus naudojimo ekonominiu ir aplinkosauginiu aspektu stebėsenos sprendinys, dirbtiniu intelektu grįstos stebėsenos per pertvarą radaro duomenų sietuvo prototipas, ryšių sistemų analizės įranga bepiločių pagrindu – šios ir daugelis kitų inovatyvių technologijų bus vystomos Lietuvoje. 

MITA nepriklausomiems ekspertams įvertinus 98 paraiškas buvo atrinkta 12 geriausių mokslo ir studijų institucijų koordinuojamų projektų dar 6 projektai pateko į rezervinį sąrašą. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai suteikus papildomą finansavimą šiai priemonei iš viso bus finansuota 18 projektų. Vieno projekto vertė siekia iki 100 tūkst. eurų,  galima maksimali projektų trukmė – 16 mėnesių. 

„Šiuo, jau trečiuoju, priemonės kvietimu MITA sulaukė rekordinio paraiškų skaičiaus, kuris rodo mokslo ir verslo bendradarbiavimo poreikį ir svarbą. Tikimės, kad atrinkti projektai dar labiau padidins sėkmingus mokslo ir verslo partnerystės rezultatus, paskatins aukštos pridėtinės vertės technologijų ir inovacijų kūrimą Lietuvoje ir leis konkuruoti su pasaulinėmis technologijomis“,- teigia MITA MTEPI programų skyriaus vedėja dr. Lina Kisielė.

Aktyviausiai kvietime dalyvavo Kauno technologijos universitetas, pateikęs 21 koordinuojamą projektą, 6 iš jų – gavo finansavimą. Žalią šviesą įgyvendinimui taip pat gavo 3 Vilniaus universiteto projektai, 2 Vilniaus Gedimino technikos universiteto projektai, 3 Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro projektai, 2 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto projektai bei Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos energetikos institutas. 

Daugiau informacijos apie priemonę ir finansuotinų projektų sąrašas.

Pranešimą paskelbė: Karolina Urbonaitė, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Parašykite komentarą