Įvairenybės

Patvirtinta naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į susijusių vandentvarkos sektoriaus teisės aktų pakeitimus ir siekdama užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą, patvirtino naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką

 Esminiai pakeitimai:

  • suvienodintos sąnaudų ir ilgalaikio turto grupės pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašą;
  • papildomai reglamentuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų ir investicijų grąžos pokyčio nustatymas ūkio subjektui naujai pradėjus eksploatuoti ilgalaikį turtą, suderintą Tarybos, bei nustojus naudoti turto vienetus (įvedus į eksploataciją naują turtą);
  • atsisakyta nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kainos skaičiavimo – pagal 2019 m. balandžio mėn. LR Vyriausybės pakeistą Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašą nuotekų transportavimo paslaugas teikiantiems asmenims neliko pareigos paslaugų kainas apskaičiuoti pagal Tarybos patvirtintą metodiką;
  • pakeista vartotojų, perkančių geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade kategorija, papildant ją individualių gyvenamųjų namų bendrijų vartotojais.

SVARBU. Naujos redakcijos Metodika bus taikoma derinant bazines ir perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainas su 2019 m. ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių duomenimis. Ši nuostata negalios nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugai, tai yra įsigaliojus Metodikai, nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina nebus derinama ir teikiant projektus su 2018 m. ataskaitiniais duomenimis.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą