Įvairenybės

Patvirtinta naujos redakcijos Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), siekdama užtikrinti, kad vartotojai už elektros įrenginių prijungimą mokėtų būtinosiomis sąnaudomis pagrįstą kainą, o elektros tinklų plėtros ar rekonstrukcijos, kai ji reikalinga prijungiant vartotojus, sąnaudos būtų apmokamos ne tik prijungiamo vartotojo, bet proporcingai paskirstomos ir vėliau prie tos pačios infrastruktūros jungiamiems vartotojams, patvirtino naujos redakcijos Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką.

 Svarbiausi pakeitimai:

  • Atskirai išskiriamas įkainis už projektavimo darbus – iki šiol buvo apskaičiuojamas bendras įkainis už 1 kW leistinosios naudoti galios įrengimą, apimant tiek ankstesnių metų operatoriaus faktines investicijas galiai įrengti, tiek vartotojų elektros įrenginių prijungimo projektams parengti. Šis įkainis bus taikoms tik tiems vartotojams, kuriems elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projektus rengs skirstomųjų tinklų operatorius.
  • Keičiasi įmokos už 1 m elektros tinklo nutiesimą skaičiavimas – šis įkainis bus skaičiuojamas kaip investicijų į medžiagas ir darbus, susijusius su elektros tinklo tiesimu, sumos per praėjusius kalendorinius metus santykis su per praėjusius kalendorinius metus nutiesto elektros tinklo trumpiausiu geometriniu atstumu. Dabar jis apskaičiuojamas taikant faktinį operatoriaus nutiestų elektros tinklų ilgį.
  • Pakeista kompensavimo tvarka, vartotojui savo lėšomis parengus prijungimo projektą: pagal operatoriaus praėjusiais metais parengtų projektų kainų vidurkį nustatoma maksimali projekto kaina (riba), iki kurios yra atlyginamos projektavimo sąnaudos vartotojams: buitiniam vartotojui operatorius atlygina 80 proc. faktinės projekto parengimo kainos, naujam vartotojui su didesne kaip 1 MW leistinąja naudoti galia – 90 proc., kitiems vartotojams – 60 proc. faktinės projekto parengimo kainos, kuri neturi viršyti VKEKK nustatytos maksimalios projektavimo darbų kainos atskiroms vartotojų grupėms.
  • Prijungiant I ir II elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijų vartotojus, t. y. tuos, kuriems elektros energijos tiekimas užtikrinamas iš dviejų ar daugiau elektros energijos šaltinių ir kurių aprūpinimas elektros energija turi būti atkurtas ne vėliau kaip per 2,5 val. arba per laiką, kuris reikalingas automatiniam perjungimui prie kito šaltinio, prijungimo įmokos bus skaičiuojamos pagal faktinę operatoriaus atliekamų darbų kainą – pagal dabartinę tvarką apskaičiuotos prijungimo įmokos nepadengia faktiškai patirtų išlaidų tokiems vartotojams prijungti arba ženkliai viršija jas.
  • Galutinės prijungimo įmokos perskaičiavimas nebus atliekamas, jei trumpiausias geometrinis atstumas, pagal kurį buvo apskaičiuota įmoka, pakinta mažiau kaip 5 m – anksčiau perskaičiavimas nebuvo atliekamas esant mažesniam kaip 10 m atstumo pokyčiui.
  • Keičiama vartotojo mokamos prijungimo įmokos dalies už tinklų plėtrą apskaičiavimo tvarka: kai prijungiant vartotojus būtina atlikti plėtros, rekonstrukcijos, keitimo ar panašius techninio parengimo darbus skirstomajame tinkle ir (ar) perdavimo tinkle bei užtikrinti, jog pirmajam prisijungiančiam vartotojui netektų visa apimtimi apmokėti tinklų, prie kurių vėliau galėtų jungtis ir kiti vartotojai, plėtros kainos, numatoma, kad tinklų plėtros / rekonstrukcijos sąnaudas turėtų padengti jungiami ir potencialūs vartotojai. Šiuo atveju prijungimo įmoka apskaičiuojama iš dviejų dalių, t. y. už iki kvartalo esančios elektros infrastruktūros plėtrą mokama taikant 1 kW tinklo plėtros kainą, kvartalo viduje esančio 0,4 kV elektros tinklo plėtra apmokama tiesiamo tinklo suminį ilgį padalinant visiems jungiamiems ir potencialiems vartotojams po lygiai. Ši nauja prijungimo įmokos už tinklo plėtrą apskaičiavimo tvarka būtų taikoma būsimiems (potencialiems) vartotojams, kurie elektros įrenginius įrengia per 5 metus nuo elektros tinklų plėtros darbų užbaigimo.

Pasikeitimai, susiję su nauju projektavimo įkainio apskaičiavimu ir kompensacijomis už rengiamus projektus, įsigalios 2019 m. balandžio mėn., kitos Metodikos nuostatos – įprastine tvarka.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Rekomenduojame
 
EMU Australia Magical Unicorn Walker Pale Pink 18M+
 
ALTERCORE 552 Black 37
 
Laundry Soap Méga Propre Audinių skalbiklis, 1000ml
 
REIMA Kuhmoinen Pale Rose 86
 
REIMA Tukeva Black 39

Parašykite komentarą