Įvairenybės

Patvirtinta Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodika

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), atsižvelgdama į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus – VKEKK kompetencijai priskirta tvirtinti didžiausiosios elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodiką, parengė ir patvirtino Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodiką.

Esminės nuostatos:

  • Didžiausioji elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kaina nustatoma vadovaujantis mažiausios finansinės naštos elektros energijos vartotojams principu.
  • Skaičiavimuose naudojamas būsimųjų pinigų srautų įvertinimo grynąja dabartine verte (NPV), lygia nuliui, modelis, t. y. diskontuotas neigiamas pinigų srautas (investicijų ir būsimų pinigų išlaidų grynosios dabartinės vertės) turi atitikti diskontuotą teigiamą pinigų srautą (būsimų piniginių pajamų grynąją dabartinę vertę).
  • Didžiausios kainos skaičiavimas vyksta dviem etapais:

1) pirmuoju etapu atsižvelgiama į oficialių institucijų ir kitų organizacijų viešai skelbiamus duomenis apie Europos šalių efektyviausių elektros energijos gamybos, naudojant skirtingas atsinaujinančių išteklių rūšis, technologijų elektros energijai iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminti lyginamąsias elektros energijos gamybos sąnaudas ir atrenkamos dvi mažiausią reikšmę turinčios technologijos;

2) antruoju etapu apskaičiuojamos šiomis dviem atrinktomis technologijomis gaminamos elektros energijos projektinės kainos, įvertinant Lietuvos rinkoje steigiamų ir veikiančių elektrinių santykinių sąnaudų grupes. Įvertinant gautus rezultatus, Didžiausioji kaina atrenkama mažiausios finansinės naštos elektros energijos vartotojams principu.

  • Didžiausiajai kainai apskaičiuoti reikalingi įvesties duomenys nustatomi atsižvelgiant į oficialių institucijų ir kitų organizacijų viešai skelbiamus duomenis apie Europos šalių efektyviausių technologijų elektros energijai iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminti faktinius duomenis, taip pat į Lietuvos rinkoje steigiamų elektrinių faktinius duomenis.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Parašykite komentarą