Įvairenybės

Patikslinta, kaip siūloma pertvarkyti vandentvarkos sistemą

Aplinkos ministerija teikia derinti patikslintus vandentvarkos sektoriaus pertvarkos apmatus. Įgyvendinus pertvarką, visiems gyventojams bus sudarytos sąlygos gauti kokybišką vandenį, įmonėms – sumažinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų netolygumus.

Siūlomas vandentvarkos įmonių efektyvumo didinimo mechanizmas leis joms išsilaikyti iš savų pajamų. Nustačius aiškias taisykles, kaip tvarkyti individualias nuotekų tvarkymo sistemas, mažės žalingas poveikis aplinkai.

Įvertinus suinteresuotų institucijų pateiktas pastabas ir siūlymus, numatyti esminiai Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo projekto pakeitimai.

Siūloma, kad garantinis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas pagal nustatytus kriterijus būtų parenkamas tik Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos sprendimu, o ne rengiant konkursą. Atsisakyta nuostatos, kad licencijos galiojimas būtų panaikinamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainai 30 proc. viršijus regiono vidurkį.

Taip pat įstatyme įtvirtinti tinkamumo ir reikalingumo kriterijai, kuriais vadovaujantis išperkama arba perimama geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo infrastruktūra, paviršinių nuotekų tvarkymo  infrastruktūra (šiuo metu šie kriterijai nustatyti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos apraše).

Numatyta, kad prievolė turėti darbuotojų licencijuojamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, atskirai licencijuojamos veiklos apskaitai tvarkyti, vartotojams informuoti ir konsultuoti, skundams ir ginčams dėl licencijuojamos veiklos sąlygų nagrinėti yra licencijuojamos veiklos sąlyga, o ne licencijų išdavimo sąlyga.

Siekiant sumažinti administracinę naštą savivaldybėms, atsisakyta besidubliuojančių geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų  bei  savivaldybių funkcijų. Informaciją apie geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją, paslaugų kokybę, teikimo sąlygas, numatomus sutarčių sąlygų pakeitimus, sistemų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, renovaciją, paslaugų kainas, tarifus ir kt. siūloma skelbti tik vandens tiekėjų ir paviršinių nuotekų tvarkytojų svetainėse.

Siūlomi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimai skatins savanorišką geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo regioninių įmonių plėtrą, numatant pereinamojo laikotarpio kainodarą, didesnę investicijų grąžą besijungiančioms įmonėms, mažinant administracinę naštą derinant  kainų ir veiklos planus savivaldybėse.

Dar vienas ne mažiau svarbus uždavinys – nepriklausomybės nuo subsidijų įtvirtinimas. Tam planuojama nustatyti naują paslaugų kainų nustatymo metodiką ir pritaikyti ją taip, kad sektorius galėtų investuoti į reikiamą infrastruktūros plėtrą ir rekonstrukciją iš savo veiklos pajamų.

Taip pat siekiama nustatyti rizikos vertinimu pagrįstą vandens stebėseną, išsamiau informuoti vartotojus apie vandens kokybę ir kainos aspektus, pagerinti prieigą prie vandens.  Be to, bus kuriama  individualiųjų nuotekų tvarkymo įrenginių registravimo informacinė sistema.

Įmonėms įstatymo pakeitimai įtvirtins naujus licencijuojamos veiklos kriterijus, paslaugų kokybės rodiklius. Kadangi dabartinis garantinio paslaugų tiekimo mechanizmas neveikia, siūlomos priemonės, kaip užtikrinti paslaugų teikimą ir reikalavimų vykdymą, įmonei panaikinus licenciją.

Kartu bus įgyvendintos Geriamojo vandens direktyvos dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės nuostatos.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimais įgyvendinamos Vyriausybės programos nuostatos visiems gyventojams sudaryti galimybes naudotis viešosiomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, užtikrinti jų kokybę ir prieinamumą skatinant vandentvarkos įmonių stambinimą.

Su patikslintais Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimais galite susipažinti čia

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki balandžio 11 d., el. paštu judita.vaisnoriene@am.lt

Pranešimą paskelbė: Giedrė Budvytienė, LR aplinkos ministerija

Parašykite komentarą