Įvairenybės

Pasaulinis maisto ir žemės ūkio forumas: kaip ateities kartoms išsaugoti dirvožemį

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas nuotoliniu būdu dalyvavo Pasauliniame maisto ir žemės ūkio forume – tarptautinėje konferencijoje svarbiausiais pasaulinės žemės ūkio ir maisto politikos klausimais. Šiais metais forumas akcentuoja tvarų žemės naudojimą ir dirvožemio sveikatą.

Vieno iš pagrindinių gamtos išteklių – dirvožemio – išsaugojimas ateities kartoms tampa vis aktualesniu. Jungtinių Tautų Organizacija yra užsibrėžusi tikslą iki 2030 metų sumažinti maisto trūkumą pasaulyje ir tai yra tiesiogiai susiję su dirvožemio apsauga. Tikimasi, kad tvariai naudojami žemės resursai padės išmaitinti augančią žmonių populiaciją bei užkirsti kelią bioįvairovės nykimui.

„Dirvožemis yra pagrindinė gamybos priemonė ir svarbiausia ekosistema žemės ūkyje, nuo kurios priklauso apsirūpinimas maistu. Bet tai taip pat yra raktas apsaugant paviršinį ir gruntinį vandenį, žmonių sveikatą, biologinę įvairovę bei švelninant klimato kaitą. Labai svarbu išsaugoti ir atkurti dirvožemio funkcijas“, – forume pabrėžė ministras K. Navickas.

 Kadangi dirvožemio gyvybingumas sparčiai mažėja, o atsistatymas vyksta labai lėtai, konferencijoje daug dėmesio skirta diskusijoms, kaip išsaugoti dirvožemį, kokių prevencijos priemonių imtis. Situacija pasaulyje nėra vienoda – kai kurios valstybės turi patvirtintus nacionalinius teisės aktus, konkrečiai reglamentuojančius dirvožemio apsaugą, o kitose šiai sričiai neskiriama pakankamai dėmesio.

Pasak ministro K. Navicko, teisinis dirvožemio apsaugos ir tvaraus naudojimo reglamentavimas turėtų būti peržiūrimas. „Bendras Europos Sąjungos teisinis reguliavimas padėtų spręsti šią problemą. Labai svarbios ir mokslininkų, žinančių kaip geriausiai išsaugoti vietinį dirvožemį, rekomendacijos bei ūkininkų švietimas“, – sakė ministras K. Navickas.

Dirvožemiui palankus ūkininkavimas yra vienas iš Vyriausybės prioritetų. Europos Komisijai pateiktame Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane dirvožemio būklės gerinimui yra numatyta nemažai priemonių – tai ir ekoschemų taikymas, tarp jų – sėjomainos, tarpinių pasėlių, ekologinio ūkininkavimo bei perėjimo prie neariminio žemės dirbimo skatinimas ir kitos priemonės.

Pasaulinis maisto ir žemės ūkio forumas kasmet vyksta Berlyne tuo pačiu metu, kaip ir tarptautinė žemės ūkio, maisto produktų ir sodininkystės paroda „Žalioji savaitė“. Pasaulyje šis forumas užima lyderio poziciją. Jo metu tarptautinės politikos, verslo, mokslo atstovai bei pilietinės visuomenės ekspertai dalijasi patirtimi ir aptaria pasaulinės žemės ūkio politikos iššūkius.

Jau antrus metus dėl pasaulinės koronaviruso pandemijos forumas rengiamas nuotoliniu būdu. Jame dalyvavo apie 70 ministrų iš viso pasaulio, taip pat svarbiausių ekonominių organizacijų atstovai.

Pranešimą paskelbė: Jurga Vaičiūnė, LR Žemės ūkio ministerija

Parašykite komentarą