Verslas

Papildomi ilgalaikiai įsipareigojimai turi būti atsveriami ir papildomais tvariais ilgalaikiais ištekliais

Valstybės kontrolė, vykdydama nepriklausomos fiskalinės institucijos funkcijas, atliko 2020 m. valdžios sektoriaus biudžetų projektų vertinimą ir pateikė Seimui išvadą. Fiskalinės institucijos vertinimu, rengiant 2020 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, struktūrinio postūmio užduotis pagrįstai nenustatyta. Tiek fiskalinės institucijos, tiek Finansų ministerijos vertinimu, struktūrinis valdžios sektoriaus deficitas, įvertinus Europos Komisijos suteiktą lankstumo išlygą dėl struktūrinių reformų, 2019 m. sudarys 0,9 proc. BVP ir bus mažesnis už vidutinio laikotarpio tikslą, kuris siekia 1 proc. BVP deficitą.

Fiskalinės institucijos vertinimu, 2019 m. Lietuvos fiskalinė politika išlieka prociklinė, tačiau 2020 m. ji gerina kryptį ir tampa neutrali. Išskyrus nuomonę dėl perteklinio valdžios sektoriaus taisyklės, 2020 m. valdžios sektoriaus biudžetų projektai sudaryti laikantis Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatytų fiskalinės drausmės taisyklių.

Perteklinio valdžios sektoriaus taisyklė reikalauja, kad 2020 m. struktūrinis valdžios sektoriaus deficitas mažėtų bent 0,1 proc. p. BVP lyginant su numatomu 2019 m. struktūriniu valdžios sektoriaus deficitu. Fiskalinės institucijos vertinimu, 2020 m. struktūrinis valdžios sektoriaus deficitas sudarys 1,3 proc. BVP ir bus 0,4 proc. p. BVP didesnis, nei numatoma 2019 m. Vertinimų skirtumą lemia Finansų ministerijos ir fiskalinės institucijos numatomo 2019 m. ir projektuojamo 2020 m. valdžios sektoriaus balanso rodiklių dydžiai ir produkcijos atotrūkio nuo potencialo skirtingi įverčiai.

„2020 m. valdžios sektoriaus balanso rodiklio įverčio rizikos veiksnių balansas yra neigiamas. Dėl lėtėjančio ekonomikos augimo, pajamų surinkimo ir išlaidų vykdymo tendencijų fiskalinė institucija, projektuodama 2020 m. valdžios sektoriaus balansą, išliko atsargi. Prie neigiamo rizikos veiksnių balanso prisideda ir tai, kad į Vyriausybės patvirtintą ir Seimui pateiktą biudžeto projektą 2020 m. įtrauktos mokestinės iniciatyvos, kurios, dar nėra aišku, ar bus patvirtintos Seime. Svarbu atkreipti dėmesį, kad priimant sprendimus dėl papildomų ilgalaikių įsipareigojimų, turėtų būti numatomi juos kompensuojantys nauji, ilgalaikiai tvarūs pajamų šaltiniai“, – teigia Valstybės kontrolės vyriausioji specialistė Rasa Ibelhauptaitė.

2020 m. valdžios sektoriaus skolos rizikos veiksnių balansas yra neigiamas, skolą gali didinti didesnis nei projektuojama valstybės biudžeto deficitas. Projektuojami pirminiai valdžios sektoriaus perviršiai skolos nemažins, nes socialinės bei sveikatos apsaugos fondų subsektoriaus projektuojami perviršiai skiriami rezervams kaupti. Skolos ir BVP santykis išliks stabilus dėl palankaus ekonomikos augimo ir žemos palūkanų normos skirtumo.

Fiskalinė institucija atnaujino fiskalinių rizikų švieslentę. 2018–2020 m. fiskaliniai rodikliai signalizuoja išaugusį rizikos lygį, o dauguma makroekonominių rodiklių rodo žemą fiskalinės rizikos lygį.

Pranešimą paskelbė: Giedrė Sankauskaitė, Valstybės kontrolė

Parašykite komentarą