Politika ir teisė

Panevėžyje amžinojo poilsio atguls partizanas Juozapas Streikus-Stumbras

Vykdant archeologinius tyrimus Vilniaus miesto Antakalnio kapinių teritorijoje, taip vadinamose „Našlaičių“ kapinėse, 2019 m. spalio 16 d. buvo rasti Lietuvos laisvės kovų dalyvio Juozapo Streikaus-Stumbro palaikai. Šiuo metu jie yra saugomi Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. 1998 m. Juozapui Streikui pripažintas Kario savanorio teisinis statusas ir išduotas Kario savanorio pažymėjimas (po mirties). J. Streikus-Stumbras aktyviai priešinosi sovietinei valdžiai. 1941 m. Birželio sukilimo metu su kitais dalyviais išlaisvino Antazavės miestelį nuo sovietinės valdžios. Nuo 1942 m. buvo aktyvus Lietuvos laisvės armijos narys, o nuo 1944 m. tapo jo tėvo įkurto Žalgirio būrio partizanu. Žuvus tėvui, J. Streikus-Stumbras 1947 m. tapo Vyties kuopos vadu, po dviejų metų – Lokio rinktinės Džiugo tėvūnijos vadu.

„Sulaukėme Juozapo Streikaus sūnėno Povilo Dauko prašymo, kad karį savanorį norima palaidoti Panevėžio miesto Kristaus Karaliaus katedros kapinėse, šeimos kapavietėje, šalia Juozapo Streikaus mamos, brolio ir sesers. J. Streikaus palaikų laidojimo ceremonijai organizuoti buvo sudaryta laikinoji rezistentų ir kitų asmenų nužudytų okupacinių rėžimų metu, palaikų perkėlimo, laidojimo vietų įamžinimo arba pažymėjimo komisija į kurios sudėtį buvo įtraukti partizano giminaičiai, Savivaldybės administracijos, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento, Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento, Lietuvos šaulių sąjungos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Panevėžio vyskupijos atstovai“, – sako Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Žibutė Gaivenienė.

Rugpjūčio 15 d. nuo 15 val. Juozapo Streikaus-Stumbro palaikai bus pašarvoti „Ramybės take“ (Geležinkelio g. 20 Panevėžys). Atsisveikinti su velioniu bus galima rugpjūčio 15 d. nuo 15 val. iki rugpjūčio 16 d. 13 val. Karstas išnešamas rugpjūčio 16 d. 13 val. Šv. Mišios aukojamos Kristaus Karaliaus katedroje 14 val. Partizano palaikai bus laidojami Kristaus Karaliaus kapinėse.

Laidojimo ceremonijoje dalyvaus Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Karaliaus Mindaugo husarų bataliono kariai, Krašto apsaugos savanorių pajėgų 5-osios rinktinės kariai, Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų orkestras.

  

Komunikacijos skyrius

Pranešimą paskelbė: Loreta Kaškelienė, Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Parašykite komentarą