Studijos

Panevėžio kolegijai įteiktos vertingos dovanos

      

       Liepos 16 d. Panevėžio kolegijoje lankėsi svečiai iš JAV, Ročesterio (Niujorko valst.) Arvydas Cieminis su žmona Carol Cieminis. Juos atlydėjo giminaičių delegacija: Martino Cieminio sesers anūkės : panevėžietė Jolita Barauskienė, šiuo metu Prancūzijoje gyvenanti Ingrida Kunsevičienė bei Martino Cieminio brolio anūkė Viktorija Cieminytė, šiuo metu gyvenanti Vilniuje.

    Į Panevėžio  kolegiją jie užsuko ne atsitiktinai. Vizito tikslas buvo įteikti kolegijai vertingas šeimos relikvijas, kurias Arvydas rado tvarkydamas mirusios mamos daiktus. Ypatingos svarbos ir vertės daiktai – tai Panevėžio mokytojų seminarijos 31-ųjų metų VII laidos įrėminta vinjetė ir Panevėžio valdžios mokytojų seminarijos 1931 m. birželio 20 d. išduotas atestatas, liudijantis šios mokymo įstaigos baigimo faktą. Įdomu tai, kad atestatas išduotas Martynui – Andriui Ciemingui. Kokiais motyvais tuomet buvo taip iškraipyta tėvo pavardė  šiandien jo sūnus Arvydas paaiškinti negali, tėtis šią paslaptį nusinešė į kapus. Nepaisant to, tai labai brangi šeimos relikvija, kuri apkeliavusi pasaulį (Vokietiją, JAV), amžinatilsį tėčio pavyzdingai išsaugota galop vėl atsidūrė vietoje, kurioje dokumentas ir buvo išduotas, t.y. Panevėžio mokytojų seminarijos pastate, kuris šiuo metu yra vienas iš Panevėžio kolegijai priklausančių pastatų. Padovanoti tėčio Panevėžio mokytojų seminarijos 1931 m. laidos kruopščiai įrėmintą vinjetę ir atestato originalą Panevėžio kolegijai buvo sūnaus Arvydo sprendimas, todėl dar šį pavasarį jis paprašė savo giminaitės, panevėžietės Jolitos Barauskienės išaiškinti tą vietą, kurioje galimai mokėsi jo tėtis. Keliai Jolitą atvedė į Panevėžio kolegiją, kuri jau keletą metų kaupia informaciją apie kadaise Panevėžyje būtent šiame pastate (1888-1915 m. ir 1921-1936 m.) veikusias Panevėžio mokytojų seminarijas, jose besimokiusius ir dirbusius žmones, nes dar ir dabar tęsia pedagogų rengimo tradicijas, ruošia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus.

  Šįkart plačiau pasidomėti teko Panevėžio mokytojų seminarijos VII laidos absolventu Martinu Cieminiu (1913-1984 m.), kurio biografija išliko Lietuvos istorijos puslapiuose. Baigęs seminariją Martinas Cieminis mokytojavo Panevėžio aps., bet vėliau savo gyvenimą susiejo su karininko duona. 1936 m. jis baigė Karo mokyklą (XVIII laidą) jaun. leitenanto laipsniu ir buvo paskirtas į 2 inžinerijos batalioną Radviliškyje. 1941 m. jis buvo priimtas į LSD tarnybą, paskirtas 3 bataliono štabo vertėju. Tų pačių metų gruodžio mėn. 4 d. M. Cieminis paskirtas Vilniaus apygardos štabo žandarų būrio vadu. 1944 m. po Sedos kautynių jis pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. emigravo į JAV, apsigyveno Ročesteryje. Ten dirbo fizinį darbą, vėliau mokytojavo. Nuo 1953 m. režisavo spektaklius, dalyvavo teatro festivaliuose. Mirė 1984 m., palaidotas Ročesteryje. Tokius duomenis apie M. Cieminį pateikia sąvadas „Lietuvos kariuomenės karininkai.1918-1953“. Panevėžio kolegijoje lankęsis jo sūnus Arvydas gimė dar Lietuvoje, Vilniuje 1941 m. Šiuo metu jis gyvena taip pat Ročesteryje, aktyviai dalyvauja lietuvių išeivijos veikloje, Lietuvoje lankosi jau trečią kartą. Lietuvybės dvasią vis dar puoselėjantis Arvydas, pasak jo, nenuėjo tėvo pėdomis, nepasirinko nei pedagogo, nei karininko duonos. Savo gyvenimą jis sakė susiejęs su muzika.

   Istorinį, prieš 15 metų kultūros paveldo objektu tapusį pastatą gaubia dar daug paslapčių. Nemažai informacijos apie Panevėžio mokytojų seminariją, ir ypač 1925 m. metų I-ąją laidą sugulė į kolegijos išleistą knygą „Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos“ (sud. Lionė Lapinskienė, Rimanta Pagirienė, Vilija Raubienė), tačiau dar daugiau liko neišaiškintos, nepaviešintos, neaprašytos,  arba išbarstytos po įvairias bibliotekas, muziejus, archyvus informacijos. Todėl bet kokios žinios apie carinės ar tarpukarinės lietuviškosios Panevėžio mokytojų seminarijos žmones, įvykius Panevėžio kolegijai yra svarbios giliau nagrinėjant savo šaknis ir istoriją. Panevėžio kolegijos turimais duomenimis tarpukarinę Panevėžio mokytojų seminariją (veikusią pastate 1921-1936 m.) baigė 12 laidų. 7 laidų vinječių kopijos, gautos iš Panevėžio kraštotyros muziejaus, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios vivliotekos, J.Mikalausko menų gimnazijos, privačių archyvų sugulė į knygą, tačiau dar 5 laidų vinječių Panevėžyje tuomet nebuvo galima surasti, jų dar reikėtų paieškoti. Tikėtina jų galėtų būti kitų miestų archyvuose, muziejuose, bibliotekose, seminarijos absolventų artimųjų privačiose kolekcijose, nes Panevėžio mokytojų seminarijos absolventai plačiai pasklido po tuomet jauną besikuriančią Lietuvos valstybę ir neabejotinai nemažai nusipelnė ugdant jaunąją kartą ir diegiant jai tas vertybes, kurios suteikė stiprybės sovietinės okupacijos metais, o vėliau įkvėpė atkuriant Lietuvos valstybingumą.

   Trumpo vizito Panevėžio kolegijoje metu Arvydui Cieminiui su žmona ir juos lydėjusioms giminaitėms parodytas senasis Panevėžio mokytojų seminarijos pastatas, jame prieš 6-erius metus įkurta Jono Jablonskio auditorija, aktų salė, amfiteatrinė auditorija, 2015 m. parengta paroda, skirta Panevėžio mokytojų seminarijos  1925 m. laidos 90-mečiui. Arvydas Cieminis pasirašė Panevėžio kolegijos svečių knygoje ir žadėjo į kolegiją dar sugrįžti. Juolab, kad Panevėžio kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas pritarė minčiai įrėminus visų 12-kos tarpukario Panevėžio mokytojų seminarijos absolventų vinjetes jomis praturtinti ir papuošti senojo Mokytojų seminarijos pastato koridoriaus sienas. Tikėtina, kad paviešinus vinjetes atsiras ir daugiau buvusių seminarijos auklėtinių vaikų ar vaikaičių, panorusių pasidalyti turimais eksponatais, nuotraukomis ar atsiminimais iš mokymosi Panevėžio mokytojų seminarijoje laikų. Visi laukiami Panevėžio kolegijos bibliotekoje.

Pranešimą paskelbė: Raimonda Gvozdienė, Panevėžio kolegija

Parašykite komentarą