Verslas

NŽT: atliktas auditas neobjektyvus ir šališkas

Baigėsi žemės ūkio ministro inicijuotas Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) vidaus auditas, kurį 2021-10-22–2022-02-28 atliko speciali jungtinė tarpinstitucinė vidaus auditorių grupė, suburta iš keturių ministerijų atstovų.

Tikėdamasi profesionalaus ir objektyvaus auditorių vertinimo ir rekomendacijų, pradėtą auditą NŽT vertino kaip pagalbą, padėsiančią užtikrinti dar efektyvesnį NŽT darbą visuomenei ir valstybei.

Atliktas auditas aiškiai parodė poreikį tobulinti žemės politiką reglamentuojančius teisės aktus, parodė NŽT ne kartą Žemės ūkio ministerijai teiktų įvairių pasiūlymų aktualumą, išryškino mažus NŽT darbuotojų atlyginimus, palyginti su kitomis valstybės institucijomis, ir kt.

Vis dėlto tenka apgailestauti, kad daugiau nei 4 mėnesius trukęs auditas buvo atliktas galimai visa apimtimi nesilaikant Finansų ministro įsakymu patvirtintos vidaus audito įgyvendinimo metodikos.  

Gavusi audito projektą, NŽT pateikė net 59 puslapių atsiliepimą su esminėmis pastabomis, tačiau į NŽT atsiliepimą nebuvo nei atsižvelgta, nei sureaguota, nors vidaus audito įgyvendinimo metodika aiškiai įpareigoja auditorius darbo dokumente nurodyti priežastis, dėl kurių  neatsižvelgta į atsiliepime pateiktus siūlymus.  

Tai, kad nebuvo visa apimtimi vadovautasi audito įgyvendinimo metodika, sudarė prielaidas parengti neišsamią ir netikslią ataskaitą bei dalį rekomendacijų adresuoti ne tiems subjektams.

Auditoriams yra gerai žinoma, kad NŽT yra tik teisės aktus įgyvendinanti institucija, taigi rekomendacijos dėl teisėkūros turi būti adresuotos žemės politiką formuojančioms institucijoms. Trečdalis visų pateiktų rekomendacijų yra susijusios su būtinais šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimais.   

Be to, auditoriai pateikė ir itin keistų rekomendacijų. Pavyzdžiui, rekomenduojama  privatiems matininkams savo paslaugas valstybei – formuoti laisvą valstybinę žemę sklypais – teikti neatlygintinai, o šiam darbui skirtą laiką įtraukti į kvalifikacijos tobulinimo valandas.

Pasak auditorių, ydinga yra ir tai, kad dalį savo paslaugų NŽT visuomenei teikia nemokamai. Vadovaudamasi Vyriausybės nutarimais, šiuo metu iš visų NŽT teikiamų administracinių paslaugų yra apmokestinamos tik 5-ios paslaugos. Tačiau auditoriai rekomenduoja sukurti papildomą finansinę naštą žmonėms ir apmokestinti ir kitas teikiamas paslaugas.

Nepaisant to, kad, NŽT vertinimu, atliktas auditas nemaža dalimi gali būti vertinamas kaip neobjektyvus, šališkas ir klaidinantis Žemės ūkio ministerijos vadovybę, artimiausiu metu NŽT, bendradarbiaudama su Žemės ūkio ministerija, perengs audito rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą, kuris turės būti įgyvendinamas kartu su Žemės ūkio ministerija ir kitais subjektais siekiant pagrindinio tikslo – efektyvaus valstybinės žemės valdymo.    

Pranešimą paskelbė: Aušrinė Lisauskienė, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Parašykite komentarą