Verslas

Nutarčių iškelti nemokumo bylą skundimas kasacine tvarka – ar įstatymu tai leidžiama?

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2021-03-31 nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-211-823/2021 suformavo galutinę ir neginčijamą praktiką dėl galimybės kasacine tvarka skųsti Lietuvos apeliacinio teismo nutartį dėl nemokumo bylos iškėlimo.

  • Reglamentavimas. 2020-01-01 įsigaliojęs Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ) numato teisę apskųsti apygardos teismo sprendimą iškelti nemokumo bylą Lietuvos apeliaciniam teismui. Visgi, priešingai nei iki JANĮ galiojusiame Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, JANĮ nėra įtvirtintas draudimas skųsti Lietuvos apeliacinio teismo nutartį dėl nemokumo bylos iškėlimo kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
  • Problema. Nesant tiesioginio reglamentavimo leidžiančio ar draudžiančio tokių nutarčių apskundimą kasacine tvarka, kilo klausimas, ar Lietuvos apeliacinio teismo nutartys dėl nemokumo bylos iškėlimo gali būti skundžiamos Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Dėl šių priežasčių atsirado asmenų, kurie dėl Lietuvos apeliacinio teismo nutarties iškelti nemokumo bylą teikė kasacinius skundus.
  • Sprendimas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savi galutinėje ir neginčijamoje nutartyje išaiškino, kad civiliniame procese teismo procesinis sprendimas iškelti bylą apskritai negali būti peržiūrimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka. Dėl to JANĮ suformuluota išimtis nurodant vieną konkretų teismą, kuriam gali būti skundžiama nutartis dėl nemokumo bylos iškėlimo – Lietuvos apeliacinį teismą. Kasacija dėl šio teismo nutarčių nėra galima, net ir nesant JANĮ atskirai įtvirtinto draudimo.
  • Reikšmė. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui išsamiai paaiškinus, kad Lietuvos apeliacinio teismo nutartys iškelti nemokumo bylą neskundžiamos, buvo užtikrinta, kad klausimai, susiję su juridinių asmenų nemokumu bus sprendžiami operatyviau, užkertant kelią nemokumo proceso vilkinimui.

Komentarą parengė
PRIMUS Ginčų sprendimo praktikos grupė

Monika Petrošiutė, teisininkė
monika.petrosiute@primus.legal

Gabrielė Šarauskaitė, jaunesnioji teisininkė
gabriele.sarauskaite@primus.legal

Pranešimą paskelbė: Eglė Markauskaitė, PRIMUS advokatų kontora

Parašykite komentarą