Įvairenybės

Nustatyti 2022 m. UAB „Ignitis“ elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino visuomeninio tiekėjo UAB „Ignitis“* 2022 m. elektros energijos tarifus buitiniams vartotojams, kurie bus taikomi vartotojams, per metus suvartojantiems mažiau kaip 5000 kWh ir nepasirinkusiems nepriklausomo elektros tiekėjo**.

Populiariausias „standartinis“ vienos laiko zonos tarifas sieks 16,7 cento už kilovatvalandę (su PVM) – 9,9 proc., arba 1,5 cento daugiau negu šiuo metu (15,2 cento). Dviejų laiko zonų dienos tarifas didės 6,8 proc. (1,2 cento) iki 18,9 cento, o nakties – 17 proc. (1,8 cento) iki 12,4 cento.

Objektyvios kainos pokyčio priežastys

Elektros energijos kainos 2022-iems metams pokytį iš esmės lėmė mažesnės skirstymo paslaugos, perdavimo, sisteminių paslaugų, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainos bei didesnė visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba bei visuomeninio tiekimo elektros energijos įsigijimo kainos didėjimas dėl prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos augimo.

Visuomeninę elektros energijos kainą sudaro šios dedamosios:

 1. Elektros energijos įsigijimo (biržos) kaina, įskaitant balansavimo energijos sąnaudas ir biržos mokesčius;
 2. Persiuntimo paslaugos kaina, kurią sudaro:
  • Elektros energijos perdavimo kaina– ją sudaro perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos dėl elektros energijos persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklais;
  • Sisteminių paslaugų kaina– paslaugos, kurios užtikrina energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo ribų.
  • Elektros energijos skirstymo kaina– ją sudaro skirstomųjų tinklų įmonių, paskirstant elektros energiją vidutinės ir žemos įtampos tinklais, patiriami kaštai. Elektros energijos skirstymo kaina priklauso nuo įtampos, iš kurios vartotojai gauna (vartoja) elektros energiją. Paveiksle parodyta skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kaina, indeksuota įvertinant skirstymo paslaugos teikimo sąnaudų priskyrimo buitiniams vartotojams koeficientą.
 3. Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (toliau – VIAP) kaina– skirta elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, balansavimui perdavimo ir skirstymo tinkle, centralizuotai prekybai bei kitoms VIAP sąnaudoms, kaip atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių prijungimas, VIAP paslaugų administravimas ir pan.
 4. Visuomeninio tiekimo paslaugos kaina– sudaro visuomeninio tiekėjo veiklos sąnaudos, patirtos vykdant visuomeninį elektros energijos tiekimą buitiniams vartotojams.
 5. Papildoma dedamoji prie skirstymo kainos– skirta kompensuoti elektros energijos įsigijimo kainos skirtumus, susidarančius tarp Tarybos nustatytos įsigijimo kainos ir rinkoje faktiškai susiformavusios kainos, taip pat visuomeninio tiekėjo sąnaudoms, susijusioms su liberalizavimo procesu, padengti (bus taikoma iki 2025-12-31).

Konkretūs tarifai buitiniams vartotojams

Šiuo metu daugiausia buitinių vartotojų (94,8 proc.) yra pasirinkę vienos laiko zonos „Standartinį“ mokėjimo planą. VERT ragina buitinius vartotojus pasitikrinti, ar jų pasirinktas mokėjimo planas atitinka vartojimo įpročius. Dažnu atveju, pasirinkus optimalų mokėjimo planą, namų ūkio išlaidos elektros energijai gali sumažėti keliais eurais per mėnesį, kas leistų išvengti didesnių sąskaitų už suvartotą elektros energiją.

Lietuva Europos Sąjungos kontekste

Lietuvoje visuomeninė elektros energijos kaina buitiniams vartotojams, per metus suvartojantiems 1 000 – 2 500 kWh elektros energijos, yra 44,8 proc. mažesnė už ES vidurkį.

* UAB „Ignitis“ yra visuomeninis tiekėjas ir kartu vykdo veiklą kaip nepriklausomas elektros energijos tiekėjas, kurio kainų VERT nereguliuoja.

** Išsamiai apie elektros rinkos liberalizavimą skaitykite ČIA.

VERT priimti sprendimai dėl elektros energijos tarifų buitiniams vartotojams atskirų dedamųjų:

– perdavimo paslaugos kaina;

– viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;

– sisteminių paslaugų kaina;

– skirstymo paslaugos VĮ ir ŽĮ tinklais kainos;

– elektros energijos skirstymo paslaugos kainos papildoma dedamoji;

– visuomeninės elektros energijos įsigijimo kainos ir visuomeninės elektros energijos VĮ ir ŽĮ tinklais kainos;

– visuomeninio tiekimo kaina.

* UAB „Ignitis“ yra visuomeninis tiekėjas ir kartu vykdo veiklą kaip nepriklausomas elektros energijos tiekėjas, kurio kainų VERT nereguliuoja.

** Išsamiai apie elektros rinkos liberalizavimą skaitykite ČIA.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-30 posėdžio medžiaga galite ČIA.

Pranešimą paskelbė: Eglė Juozėnaitė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą