Įvairenybės

Nustatyta UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamų viršutinė riba

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) UAB „Fortum Heat Lietuva” 2021-iems metams nustatė 162 827 Eur gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamų viršutinę ribą.

Pajamų lygis, palyginus su nustatytu  2020 m. (132 566 Eur), didėja 22,83 proc. Iš esmės tai lėmė bendrovei nustatyta didesnė investicijų grąža, taip pat veiklos, nusidėvėjimo, mokesčių ir darbo užmokesčio sąnaudų pokytis bei į 2021 metų pajamų lygį įtrauktas 2019 m. pajamų nuokrypis dėl paskirstyto mažesnio gamtinių dujų kiekio. 

Konkrečius gamtinių dujų skirstymo tarifus, kurie bus taikomi nuo 2021  m. sausio 1 d., VERT patvirtins iki lapkričio mėn. pabaigos.

Primename, kad VERT gamtinių dujų įmonėms skirstymo kainų viršutines ribas nustato 5 metų reguliavimo periodui. VERT sprendimu jos gali būti koreguojamos pasikeitus infliacijos lygiui, importuojamų (atgabenamų) dujų kainoms, mokesčiams, dujų kiekiui, dujų įmonėms įgyvendinus su Taryba suderintas investicijas ir t. t., tačiau ne dažniau kaip kartą per metus.

UAB „Fortum Heat Lietuva” gamtines dujas skirsto Joniškio rajono savivaldybėje.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-11-19 posėdžio medžiaga galite ČIA

Pranešimą paskelbė: Aurelija Maciūtė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą