Įvairenybės

Nustatyta nauja UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ bazinė šilumos kaina

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2019-09-02 posėdyje nustatė UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ šilumos bazinę kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui – 5,67ct/kWh be PVM, t. y. 8 proc. mažesnę, palyginus su šiuo metu taikoma bazine šilumos kaina (6,16 ct/kWh be PVM).

VERT, įvertinusi ankstesniais laikotarpiais UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ gautas papildomas pajamas dėl faktinių ir šilumos kainoje įskaitytų kuro bei šilumos įsigijimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų sąnaudų skirtumo bei bendrovės nesusirinktas, tačiau faktiškai patirtas veiklos sąnaudas, konstatavo, kad bendra vartotojams grąžintinų pajamų suma, mažinant šilumos kainą ateities laikotarpiais, yra 393,99 tūkst. Eur. Laikotarpį, per kurį ši suma bus grąžinta vartotojams, nustatys Telšių rajono savivaldybės taryba, tvirtindama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.  

VERT bendrovei apskaičiavo 2 969,81 tūkst. Eur būtinųjų šilumos tiekimo sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą, t. y. beveik 87,34 tūkst. Eur mažiau, palyginus su bendrovės projektu (sumažintos nusidėvėjimo (amortizacijos), einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos).

Naujoje UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ šilumos bazinės kainos kuro struktūroje biokuras sudaro 78,4 proc., gamtinės dujos – 21,6 proc. Bendrovė visą šilumai gaminti reikalingą biokuro kiekį įsigyja energijos išteklių biržoje, dalis į Telšių miesto šilumos tiekimo sistemą patiekiamos šilumos perkama iš nepriklausomų šilumos gamintojų.   

 Keičiasi ir karšto vandens kaina: projekcinė 2019 m. rugpjūčio mėn. kaina daugiabučių namų vartotojams, kai įrengta nuotolinė duomenų nuskaitymo sistema, yra 6,44 Eur/m3.

UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“  2013–2018 m. į šilumos ūkį investavo 920,3 tūkst. Eur. Už šias lėšas buvo įsigyjamas naujas ir (arba) atstatomas esamas turtas, įrengti šilumos tiekimo įvadai, prijungiant naujus vartotojus, dalis lėšų buvo skirta reikalingoms investicijoms į Luokės katilinę. 2019 m. bendrovė numačiusi atlikti investicijų už 199 tūkst. Eur, iš jų didžioji dalis taip pat bus skirta Luokės rajoninėje katilinėje atlikti biokuro katilo kapitalinį remontą.

UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ šiluma ir karštu vandeniu aprūpina 6 678 vartotojus, iš kurių 6 519 arba 97,6 proc. yra gyventojai. VERT nustatytos naujos UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ šilumos kainos dedamosios įsigalios Telšių rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą