Įvairenybės

Nustatyta nauja UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ bazinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ 2018 m. faktines sąnaudas, vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 1,65 Eur/m3 (be PVM) bazinę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą, t. y. 10,7 proc. didesnę, palyginus su dabar galiojančia. Apskaitos kainą, kurią gyventojai moka kas mėnesį, nustato savivaldybės taryba*.

Bazinė paslaugų kaina nustatoma 3 metų laikotarpiui ir kasmet perskaičiuojama. Šiuo metu vartotojams taikoma paslaugų kaina galioja nuo 2019 m. sausio 1 d. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina iš esmės keičiasi dėl išaugusio lėšų poreikio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai vykdyti, darbo užmokesčio fondo pasikeitimo ir kt.

UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ 2018 m. realizavo 39,5 tūkst. m3 geriamojo vandens (palyginus su 2017 m., realizacija išaugo 7,6 proc.). 89 proc. patiekiamo geriamojo vanduo atitinka Higienos normos reikalavimus (likęs vanduo viršija numatytus geležies rodiklius – šią problemą planuojama spręsti pastatant geležies šalinimo įrenginius). 100 proc. nuotekų išvaloma iki nustatytų parametrų.

Šalčininkų rajono savivaldybėje be UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ geriamojo  vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikia UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Tvarkyba“. Centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi 33 proc. Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojų, nuotekų tvarkymo paslauga – 23 proc.

Bendrovė 2018 m. buvo numačiusi atlikti šalto vandens tiekimo sistemos rekonstrukciją Jančiūnų k. Butrimonių sen., tačiau dėl negauto finansavimo iš ES fondų projektas nebuvo vykdomas – planuojama darbus atlikti 2022 metais.

UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, 2018 m. patyrė 5,58 tūkst. Eur nuostolio. 

Suderintos kainos bus pradėtos taikyti jas nustačius Šalčininkų rajono savivaldybės tarybai – tai turi būti padaryta per 30 kalendorinių dienų. Įsigaliojus naujoms kainoms, gyventojų mokėjimai už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas sudarys 0,85 proc. namų ūkio pajamų, tai yra neviršys leistinos 4 proc. ribos.

* Pasikeitus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymui, Taryba nederina įmonių apskaitos kainos (galioja po 2019-05-02 pateiktiems projektams).

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą