Verslas

NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIOS ĮMONĖS GALI PRETENDUOTI Į DIDESNĖS VERTĖS VALSTYBĖS PAGALBĄ

Atsižvelgdama į besitęsiančius ūkinės veiklos ribojimus ir siekdama paremti dėl COVID-19 protrūkio nukentėjusią ekonomiką, Europos Komisija (EK) iki 2021 m. gruodžio 31 d. pratęsė valstybės pagalbos laikinąjį komunikatą ir padidino paramos priemonėms taikomas ribas.

Įmonėms, vykdančioms pirminę žemės ūkio produktų gamybą, didžiausią gautinos valstybės pagalbos ribą EK padidino nuo 100 000 iki 225 000 Eur, žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus įmonėms – nuo 120 000 iki 270 000 Eur, visų kitų sektorių verslo atstovams – nuo  800 000 iki 1,8 mln. Eur vienam ūkio subjektui. 

Taip pat nustatyta, kad įmonėms, kurios ypač nukentėjo nuo koronaviruso krizės ir kurių apyvarta per atitinkamą laikotarpį sumažėjo bent 30 proc., palyginus su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu, valstybė gali padengti iki 10 mln. Eur (ankstesnė numatyta riba siekė 3 mln. Eur) pastoviųjų išlaidų, kurių nepadengia tų įmonių pajamos. Teiktinos valstybės pagalbos suma skaičiuojama vienam ūkio subjektui.

EK taip pat numatė valstybėms narėms leisti iki 2022 m. gruodžio 31 d. konvertuoti pagal laikinąjį komunikatą suteiktas grąžintinas priemones (pvz., garantijas, paskolas, grąžintinus avansus) į kitas pagalbos formas, jei laikomasi laikinosios programos sąlygų bei neviršijamos nustatytos pagalbos ribos.

Primename, kad 2020 m. kovo 19 d. priimto laikinojo komunikato galiojimas turėjo baigtis 2021 m. birželio 30 d., išskyrus rekapitalizavimo priemones, kurios galėjo būti taikomos iki 2021 m. rugsėjo 30 d.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Parašykite komentarą