Studijos

Numatoma įsteigti Aleksandro Stulginskio žvaigždės apdovanojimą

Seimas po svarstymo pritarė Aleksandro Stulginskio žvaigždės įstatymo projektui (Nr. XIIIP-5024(2), kuriuo siūloma įsteigti Aleksandro Stulginskio žvaigždės apdovanojimą.

Apdovanojimu, kuris būtų skiriamas už parlamentarizmo, demokratijos ir valstybingumo idėjų puoselėjimą, siekiama pagerbti iškilią Steigiamojo Seimo Pirmininko, ėjusio Respublikos Prezidento pareigas, Aleksandro Stulginskio asmenybę.

Kandidatais apdovanojimui gauti galėtų būti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai bei juridiniai asmeny, taip pat fiziniai asmenys be pilietybės. Tačiau jis negalėtų būti skiriamas pareigas einantiems Respublikos Prezidentui, Seimo ir Vyriausybės nariams, taip pat skiriamas po mirties.

Pagal svarstomą projektą, siūlyti kandidatus apdovanojimui turėtų teisę fiziniai ir juridiniai asmenys.

Apdovanojamą asmenį išrinktų Seimo patvirtinta Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo komisija, sudaryta iš 9 narių. Kiekvienais kalendoriniais metais galėtų būti skiriami ne daugiau kaip du apdovanojimai.

Kandidatūros apdovanojimui gauti komisijai galėtų būti teikiamos kiekvienais metais nuo sausio 1 dienos iki vasario 20 dienos. Apdovanojimas Seimo nutarimu būtų paskiriamas iki balandžio 15 dienos.

Apdovanojimas būtų įteikiamas kiekvienais metais gegužės 15-ąją, t. y. dieną, kai 1920 m. Steigiamasis Seimas Lietuvos valstybę paskelbė Lietuvos Respublika.

Po svarstymo už teisės akto projektą balsavo 117 Seimo narių, balsavusių prieš nebuvo, susilaikė 10 parlamentarų. Tam, kad jis būtų priimtas, Seimas turės balsuoti dar kartą.

Šiemet Lietuva švenčia Steigiamojo Seimo ir Lietuvos Respublikos 100-metį. Prieš šimtą metų pirmuosiuose demokratiniuose Lietuvos Seimo rinkimuose išriktas Steigiamasis Seimas, vykdydamas 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, atkurtą Lietuvos valstybę paskelbė demokratine respublika.

Pranešimą paskelbė: Rimas Rudaitis, Lietuvos Respublikos Seimas

Parašykite komentarą