Studijos

Novatoriškos sporto studijos apims ne tik meistriškumo ugdymą, bet ir ugdys visapusišką sporto specialistą

„Žvelgiant į 2021–2030 m. valstybinę sporto plėtros strategiją, matome, kad dabartinis aukšto meistriškumo sportininkų rengimas neatitinka vizijos, išsikeltų tikslų ir uždavinių. Lietuvoje trūksta kvalifikuotų sporto specialistų“, – teigia Karate-Shotokan Lietuvos čempionė bei Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos (ŠA) docentė dr. Aušra Lisinkienė.

Ekspertė pasakoja, kad 2021–2030 metų valstybinėje sporto plėtros strategijoje yra aiškiai įvardytos pagrindinės sisteminės problemos, susijusios su aukšto meistriškumo sportininkų bei trenerių rengimu. „Šiandieninė Lietuvos sporto sistema neužtikrina sporto rezultatų augimo, stiprinančių pilietinį tapatumą, patriotizmą, nepakankamas tarptautinius reikalavimus atitinkančių sporto bazių ir treniruočių kompleksų lygis, po reformos vis dar neveiksni aukšto meistriškumo sportininko auginimo sistema. Akivaizdu, kad trūksta naujos kartos kvalifikuotų sporto specialistų tiek savivaldos tiek nacionaliniame lygmenyse“, – tikina A. Lisinskienė. Pasak jos, žinant ir drąsiai įsivardinant sistemines sporto problemas, reikia ieškoti galimų sprendimo būdų.

Remiasi gerąja tarptautine praktika

 „Lygiuojantis į europinį sporto modelį, pagal kurį svarbiausią vaidmenį atlieka sporto federacijos ir kurio pagrindą sudaro įvairūs subjektai – nuo savivaldybių centrų, nacionalinių olimpinių komitetų iki trenerių ir sportininkų bei savanorių (kuriems tenka pagrindinis vaidmuo remiant visą sporto struktūrą), būtina užtikrinti naujos kartos sporto specialistų rengimą, atitinkantį šiuolaikinius tarptautinio lygmens standartus“, – teigia profesionali sportininkė ir VDU mokslininkė A. Lisinskienė.

Siekiant sukurti efektyvią ir naujovišką aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemą, kuri užtikrintų kvalifikuotų sporto specialistų paruošimą, nuo 2022 m. rugsėjo mėnesio VDU Švietimo akademijoje (ŠA) bus pradėti vykdyti Sporto krypties (Pasiekimų sportas) bakalauro studijų programa „Sporto studijos“. Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) šią studijų programą akreditavo ir įvertino labai gerai, ypač pagirtas siekis sudaryti itin palankias sąlygas negalią turinčių studentų įtraukimui, jų integravimui sukuriant palankią ir draugišką aplinką bei prieinamesnę infrastruktūrą.

VDU ŠA vicekancleris bei Tarptautinės ir Europos irklavimo federacijos tarybos narys prof. dr. Algirdas Raslanas sako, kad naujai ketinama vykdyti VDU Sporto studijų programa prisidės prie Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) siekių ir uždavinių įgyvendinimo ne tik naujoviškai rengti aukšto meistriškumo sportininkus, bet ir prisidės prie sporto bendruomenės inovacijų panaudojant mokslo, lyderystės, daugiakalbystės ir dirbtinio intelekto galimybes – visą tai, ką gali suteikti tarpdiscipliniškumu garsėjantis Vytauto Didžiojo universitetas.

„Naujos kartos trenerių rengimą VDU mato ir suvokia ne tik savo srities žinovą, profesionalą, bet ir artes liberales principais bei tarpdiscipliniškumu grįstą, inovatyvų, platesnių gebėjimų, žinių ir kompetencijų įgijusį naujos kartos trenerį“, – tikina VDU ŠA vicekancleris prof. dr. A. Raslanas

Siaurų sporto šakų specializacija – atgyvenusi praktika

Programos vadovė doc. dr. A. Lisinskienė pasakoja, kad Sporto studijų programa yra autentiška ir išskirtinė, nes vienintelė šalyje orientuota į šiuolaikinį sporto trenerių rengimą ir žvelgianti į sporto trenerių rengimą per integralų ir visuminį, plačios aprėpties ir plačios erudicijos sporto trenerį.

 „Ši studijų prorgama yra parengta atsižvelgiant į sėkmingai plėtojamas Amerikos sporto švietimo programos (angl. American Sport Education Program) nuostatas, atsisakant smulkių sporto šakų specializacijų, bet siekiant ugdyti žmogaus pasirengimą, polinkį suvokti studijų objektą, numatyti situaciją, atlikti tam tikrą su studijų objektu susijusią tikslingą veiklą“, – teigia docentė ir papildo, kad Sporto studijų programa išsiskirs dar ir tuo, kad studentai galės rinktis alternatyvius, sporto šakos trenerio kvalifikaciją pagilinančius bei papildančius studijų dalykus, tokius kaip: Atletinis rengimas; Sporto psichologija; Asmeninio trenerio meistriškumas; Taikomoji žaidimų veiklos analizė, kurie yra ir itin svarbūs kiekvienos sporto šakos trenerio kompetencijai pagilinti. Ypatingai svarbu pažymėti, kad šiuo metu sudaryta galimybė pasirinkti ir Kauno Žalgirio naujos trenerių rengimo koncepcijos gilinamąsias studijas.

Plačiau apie studijų programą.

Pranešimą paskelbė: Rimgailė Dikšaitė, Vytauto Didžiojo universitetas

Parašykite komentarą