Įvairenybės

Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos dalyvauti konkurse socialinei atskirčiai mažinti

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija po konsultacijų su socialiniais partneriais paskelbė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto priemonės „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašą ir kviečia nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas projektų konkursui. 

Priemonės tikslas – teikiant socialinės integracijos paslaugas, padėti socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms integruotis į darbo rinką. Numatoma remti tokias veiklas kaip asmens poreikių vertinimas, socialinių ir darbinių įgūdžių ugdymas, psichosocialinė pagalba, profesinis orientavimas, bendrųjų gebėjimų ugdymas, profesinis mokymas ir pan.

„Socialinę atskirtį patiriančių žmonių integracija į darbo rinką yra ypač sudėtingas procesas. Būtina ieškoti inovatyvių, lanksčių ir į rezultatą orientuotų sprendimų. Geroji Lietuvos ir tarptautinė patirtis jau ne kartą parodė, kad būtent nevyriausybinės organizacijos gali sėkmingai inicijuoti tokių žmonių integraciją į darbo rinką ir tapti svarbiu tarpininku tarp jų ir valstybinių institucijų. Planuojama, kad socialinei integracijai skirtos Europos Sąjungos fondų veiklos įtrauks net 12 100 socialiai pažeidžiamų asmenų ir mažiausiai 40 proc. iš jų pradės ieškoti darbo, mokytis arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą“, – pažymi socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis, vertindamas priemonės įgyvendinimo rezultatus ir perspektyvas.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 500 000 eurų, mažiausia – 55 000 eurų. Iš viso projektams planuojama skirti 31,3 mln. EUR lėšų, iš kurių 24,9 mln. EUR – Europos socialinio fondo lėšos.

Maksimali projektų įgyvendinimo trukmė – 48 mėnesiai nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos. Paraiškos priimamos iki 2017 m. lapkričio 30 d. 16 val. 

Daugiau informacijos apie projektų konkursą galima rasti čia: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/socialine-atskirti-patirianciu-asmenu-integracija-i-darbo-rinka 

Pranešimą paskelbė : Valda Vaitiekūnaitė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Parašykite komentarą