Įvairenybės

„NAUJOS, 7,5 MLRD. EURŲ INVESTICIJOS“: Tauragėje pristatyta žalesnės Lietuvos vizija

Penktadienį Tauragėje įvyko renginių ciklo „NAUJOS, 7,5 MLRD. EURŲ INVESTICIJOS“ paskutinis renginys, kurio tema – žalesnė Lietuva. Beveik 2 milijardai eurų naujų investicijų padės didinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, skatinti atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą.

„Naujos 7,5 milijardų eurų ES investicijos didins mūsų valstybės ekonominį potencialą ir neabejotinai prisidės prie teigiamų pokyčių regionuose, miestuose ir visoje Lietuvoje. Beveik 2 milijardai šių investicijų bus skirti žalesnei Lietuvai kurti. Tikslingos žaliosios investicijos padės siekti ilgalaikių klimato kaitos švelninimo tikslų, o perėjimas prie švarios energetikos didins Lietuvos energetinį saugumą bei užtikrins darnų regionų vystymąsi“, – apie investicijų naudą renginyje kalbėjo finansų viceministrė Vaida Česnulevičiūtė.

Anot viceministrės, naujomis investicijomis bus skatinama atsinaujinančių energijos išteklių plėtra, darnus judumas, plečiamos žaliosios zonos, siekiant didinti energijos efektyvumą vykdoma pastatų renovacija, stiprinama kraštovaizdžio, gamtos ir biologinės įvairovės apsauga, taip pat mažinama visų rūšių tarša.

Žaliausias rajonas – pavyzdys visiems

Renginio diskusijos „Žaliausias rajonas Lietuvoje: ko galėtų pasimokyti kiti miestai?“ metu finansų viceministrė kartu su Tauragėje puikiai pažįstamais miestiečiais diskutavo apie tvarumo galimybes Tauragėje, elektromobilius bei atsinaujinančios energijos šaltinius.

Diskusijoje dalyvavo Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos direktorė Jūratė Lazdauskienė, kuri papasakojo apie ant jų mokyklos stogo įrengtą fotoelektrinę. Anot J. Lazdauskienės tai puikus gamtosauginis pavyzdys vaikams, jie patys mato veikimą ir saulės energijos teikiamas naudas.

„Tauragėje turime ir tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos laboratoriją, kurioje dar visai neseniai buvo išrastas dviratis, kuris kuria energiją ir gamina elektrą naudodamas žmogaus raumenų jėgą. Atsiskleisti ir prisidėti prie tvaraus gyvenimo Tauragėje galime pačiais įvairiausiais pavidalais“, – pasakojo kita diskusijos dalyvė Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro metodininkė Daiva Kiniulienė.

Pašnekovėms pritarė ir pirmąjį elektromobilį Tauragėje įsigijęs ir jų servisą čia įkūręs Rytis Jurkauskas. Jis pabrėžė, kad Tauragėje yra puikių tvarumo pavyzdžių – vien išėjęs į gatvę matai važinėjančius elektrinius autobusus bei elektromobilius, kurių Tauragėje vis daugėja.

„Šios naujos investicijos padės siekti, kad visi Lietuvos regionai taptų dar žalesniais ir, svarbiausia, užtikrinančiais tvaraus gyvenimo galimybę. Žaliuosius pokyčius ir investicijų naudą pajus kiekvienas Lietuvos gyventojas“, – diskusijos metu užtikrino finansų viceministrė.

Renginys „NAUJOS, 7,5 MLRD. EURŲ INVESTICIJOS: Žalesnei Lietuvai“, skirtas pristatyti naujas ES investicijas ir žalesnės Lietuvos kūrimą, sulaukė daugybės tauragiškių susidomėjimo – renginio metu jie galėjo išbandyti įvairiausias pramogas, o vakare – pajudėti Monikos Liu koncerte.

Diskusija ir visos pramogos paskutiniame renginių ciklo „NAUJOS, 7,5 MLRD. EURŲ INVESTICIJOS“ renginyje Tauragėje. Pirmieji ciklo renginiai vyko Utenoje, Alytuje, Marijampolėje ir Telšiuose.

Renginiai finansuojami Europos socialinio fondo lėšomis.

Papildoma informacija:

 

2021–2027 m. ES fondų investicijų programoje suplanuotos Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, „Europos socialinį fondo +“ investicijos. Siekiant užtikrinti tolygų šalies vystymąsi bus investuojama į 10 Lietuvos regionų centrų. Tokiu būdu bus realizuojamas jų ekonominis potencialas. 

 

ES fondų investicijos Lietuvoje nukreiptos į šias sritis:

 

  • Pažangesnė Lietuva – ekonomikos konkurencingumas ir transformacija į aukštesnės pridėtinės vertės ekonomiką;
  • Žalesnė Lietuva – perėjimas prie švarios energetikos, žaliosios investicijos, žiedinė ekonomika, prisitaikymas prie klimato kaitos, ekstremalių klimato reiškinių rizikos prevencija bei jos valdymas;
  • Geriau sujungta Lietuva – skaitmeninis junglumas, tarpvalstybinis bei nacionalinis, regiono ir vietos judumas, tvarus, pažangus, saugus ir įvairiarūšis transeuropinis transporto tinklas;
  • Socialiai atsakingesnė Lietuva – užimtumo, švietimo, sveikatos, socialinės įtraukties ir kultūros politikos sričių investicijos į žmones ir sistemas;
  • Piliečiams artimesnė Lietuva – tvari ir integruota miestų ir kaimų plėtra ir vietos iniciatyvos, siekiant reaguoti į demografinius iššūkius ir mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus;
  • Socialinės inovacijos – finansuojamos veiklos, kurios yra skirtos naujų idėjų, susijusių su produktais ar paslaugomis įgyvendinimu, nauda teikiama visuomenei;
  • Skaitmeninė infrastruktūra – itin didelio pralaidumo plačiajuosčio ryšio tinklų plėtra pagal atliktą investicinių poreikių analizę identifikuotuose „baltosiose dėmėse“;
  • Darnus judumas – 18 Lietuvos didžiųjų miestų ir kurortų darnaus judumo miestų planuose numatytų atitinkamų priemonių finansavimas.

Pranešimą paskelbė: Gintarė Maslianikaitė, Komunikacijos agentūra „Penkiolika minučių iki vidurnakčio“

Parašykite komentarą