Studijos

Naujas kvietimas dizaino kūrėjams

Gruodžio 31 dieną Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) paskelbė Kultūros ministerijos parengtą kvietimą „Paskatos dizaino kūrėjams: „Dizaino sparnai“.

Šia priemone labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) skatinamos diegti dizaino sprendimus, padedančius įmonei įgyvendinti skaitmeninės ir (arba) žiedinės ekonomikos principus, didinant gaminių ar paslaugų pridėtinę vertę, pasiūlą ir konkurencinį pranašumą. Vienintelis galimas pareiškėjas – Lietuvos kultūros taryba.

„Tai reiškia, kad kvietimu pasinaudojusios įmonės negaus tiesioginio finansavimo, bet jiems bus suteiktos Kultūros tarybos paslaugos“, – pažymi LVPA laikinasis vadovas Saulius Merkys.

Vadovaujantis skaitmeninės ekonomikos principais, yra panaudojamos technologijos ar sprendimai, kuomet gaminio gamyba ar paslaugos teikimo procesas dalinai ar visas perkeliamas iš fizinės į skaitmeninę, virtualią aplinką, ar paslaugos bei procesai (visi ar dalis jų) vykdomi nuotoliniu būdu.

Žiedines ekonomikos principais projektą pasiryžę įgyvendinti pareiškėjai turi užtikrinti, kad bus įgyvendintas bent vienas iš šių pokyčių: sumažintas susidarančių atliekų kiekis; išvengta atliekų susidarymo; užtikrintas atliekų pakartotinis naudojimas; sumažintas teršalų kiekis; sumažintas išteklių naudojimas; sukurtos ar pagerintos galimybės restauruoti MVĮ gaminamą gaminį; sukurtos ar pagerintos galimybės pataisyti MVĮ gaminamą gaminį; sukurtos ar pagerintos galimybės perdirbti MVĮ gaminamą gaminį.

„Dizaino kūrėjai pasinaudodami šia priemone galės pakeisti ir pagerinti savo veiklos sritį įvairiais būdais“, – priduria LVPA Verslo tvarumo projektų skyriaus vedėja Giedrė Indriulienė.

Šiai priemonei įgyvendinti skiriama 788 551  eurų ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo React-EU) lėšų. Projektų maksimalus finansavimas negrąžinama subsidija gali siekti iki 100 proc.

Pagal priemonę subsidija skiriama tik tokioms veikloms, kurioms nebuvo skirtas finansavimas pagal Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamą priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“.

Lietuvos kultūros taryba paraišką kvietimui kviečiama teikti iki 2022 m. vasario 28 d.

Priemonės „Paskatos dizaino kūrėjams: „Dizaino sparnai“ aprašą rasite:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a802221069b211ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=dc6ccbec-f3bf-426e-93f1-6498c8678e23

Pranešimą paskelbė: Vilius Rekevičius, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Parašykite komentarą