Verslas

Naujam Valstybinių miškų urėdijos skyriui vadovaus D. Augutis

Valstybinių miškų urėdija (VMU) steigia naują skyrių, kurio iki šiol urėdijų struktūroje nebuvo. Tai – Gamtos apsaugos, gamtotvarkos, rekreacijos ir medžioklės skyrius, kuriam vadovaus Danas Augutis, iki šiol buvęs Lietuvos gamtos fondo gamtotvarkos ekspertas ir Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto vyriausiasis specialistas.

Vienas svarbiausių VMU veiklos prioritetų – užtikrinti, kad valstybiniai miškai būtų prižiūrimi, tvarkomi ir saugomi pagal darnaus miškų ūkio principus, derinant ekonomines, ekologines ir socialines miškų funkcijas. Naujasis VMU skyrius bus atsakingas už gamtosaugos ir gamtotvarkos veiklų organizavimą ir koordinavimą valstybiniuose miškuose, rūpinsis tinkamu gamtotvarkos planų integravimu į miškotvarkos projektus, pažintinių takų ir kitų rekreacinių objektų priežiūra, gamtos vertybių ir įdomių vietų pritaikymu lankymui.

„Šiuolaikinė miškininkystė – interesų derinimo menas. Stambūs miško valdytojai skiria didelį dėmesį aplinkosaugai. Atsisakoma arba ribojami kirtimai didelės gamtosauginės vertės miškuose, imamasi aktyvių veiksmų siekiant išsaugoti ar atkurti pažeistas miško buveines, sudaryti sąlygas atsikurti biologinei įvairovei po kirtimų. VMU įkūrė skyrių, kuris rūpinsis šiais gamtosauginiais įmonės veiklos aspektais ir kitomis su įmonės socialine atsakomybe susijusiomis veiklomis“, – sakė Marius Pulkauninkas, VMU direktorius.

Konkursą Gamtos apsaugos, gamtotvarkos, rekreacijos ir medžioklės skyriaus vadovo pareigoms užimti laimėjęs 38 m. D. Augutis studijavo Vilniaus universitete, kur įgijo ekologijos ir aplinkotyros magistro išsilavinimą. Jis daugiau nei 15 metų vadovavo įvairiems aplinkosauginiams projektams, susijusiems su biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga, yra 4 knygų apie gamtosaugą ir gamtos tyrimus bendraautorius.

„Naujai įsikūrusi VMU turi visas galimybes tapti viena svarbiausių žaidėjų šalies gamtosaugoje, koordinuoti gamtosaugos, rekreacijos ir kitas veiklas. Tinkamai išnaudojus turimas galimybes ir pajėgumus, VMU gali tapti modernia, ekonomiškai stipria, šiuolaikiškais vadybos metodais ir pažangiomis technologijomis valdoma įmone. Tikiuosi, kad prisijungęs prie komandos savo darbu, patirtimi ir žiniomis padėsiu įmonei siekti sėkmingų rezultatų, tobulėti ir vystytis“, – teigė D. Augutis.

Šių metų VMU tikslas – įgyvendinti įmonės reorganizaciją, suformuoti regioninių padalinių vadovų komandą, apjungti dalį regioninių padalinių sumažinant jų skaičių iki 26. Girininkijų skaičius liks nepakitęs – 337.

VMU šiuo metu dirba daugiau kaip 3 500 darbuotojų. Planuojama, kad užbaigus VMU pertvarką įmonės centrinėje administracijoje, įskaitant ir miškotvarkos padalinius, esančius Kaune, dirbs iki 200 darbuotojų. Šiuo metu vyksta atrankos į regioninių padalinių vadovų ir dalies specialistų pareigybes. Užimti įvairias pareigas yra kviečiami ir esami VMU darbuotojai, norintys ir galintys dirbti daugiau organizacinių ir vadybinių kompetencijų reikalaujančiose pareigose, taip pat ir specialistai iš kitų sričių. Planuojama, kad per gegužės-birželio mėnesius naujieji regiono vadovai galės pradėti darbus.

Pranešimą paskelbė : Jolita Macelytė, UAB „Publicum”

Parašykite komentarą