Studijos

Narystė ECIU universitete: ambicingos svajonės virsta tikrove

Praėjusį rudenį Kauno technologijos universitetas (KTU) drauge su 11 partnerių sėkmingai startavo jungtinio Europos universiteto ECIU bendrame projekte, kurio veikla paremta iššūkiais grįstu požiūriu. Nors per metus laiko netrūko įvairių iššūkių, Universitetas „egzaminą išlaikė“.

Nuo šių metų rudens semestro Universitetas startavo su pirmaisiais iššūkiais ir specialiai jiems sukurtais mikromoduliais. Kauno miesto savivaldybei pasiūlius iššūkį, KTU atstovai jam parengė ECIU universiteto modulį, kurį jau spėjo pasirinkti pirmoji studentų grupė. Jį baigę gerus IT/ programavimo pagrindus turintys magistrantūros ir paskutiniųjų kursų bakalauro studentai įgis ne tik naujų kompetencijų, bet ir turės galimybę teorines žinias paversti visuomenei naudinga praktika, sprendžiant savo miesto iššūkį.

„Šis modulis unikalus, nes studentai su kitais komandos nariais dalyvauja iššūkyje, nagrinėja situaciją ir priima sprendimus, kaip mašininis mokymasis ir intelektualios sprendimų priėmimo sistemos gali padėti Kauno miesto savivaldybei išspręsti iššūkį – efektyvų išteklių valdymą Kauno mieste. Iššūkio sprendimai vėliau galės pasitarnauti Kauno miestui, jo gyventojams bei regioniniam verslui“, – teigė naujo modulio koordinatorė Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė.

Konsorciumui ECIU priklausantys universitetai nuo 2019 m. lapkričio mėn. diegia inovatyvaus universiteto modelį, kuriuo siekiama modernizuoti Europos aukštąjį mokslą, metant iššūkį tradiciniam mąstymui – novatoriškomis idėjomis spręsti visuomenės iššūkius, europiniu lygiu suteikti individualizuoto mokymosi ir karjeros galimybes. Jungtinio 12 partnerių universiteto koncepciją planuojama įgyvendinti iki 2030 m.

„Drauge su kitais aljanso nariais siekiame sukurti Europos universitetą, kuris būtų pripažįstamas nacionaliniu bei Europos institucijų lygmeniu, priklausytų visiems ECIU universiteto nariams – skirtingų šalių universitetams ir turėtų tvarų finansavimo modelį. Šį tikslą įgyvendinti bendromis pastangomis tikimės iki 2030 metų“, – ateities planus atskleidė ECIU Universiteto projekto institucinė vadovė Kristina Ukvalbergienė.

ECIU konsorciumas egzistuoja jau 20 metų, KTU yra vienintelis universitetas tarp Baltijos šalių, įstojęs į ECIU aljansą. Savo veiklą tinkle KTU pradėjo 2016 metais.

Pandemija koregavo, bet planų nesujaukė

Nors netikėtai pasaulį užklupusi pandeminė situacija dėl COVID-19 viruso pakoregavo ir ECIU universiteto veiklas, bendros veiklos nesustojo.  

„Buvo visiškai sustabdytas studentų ir dėstytojų mobilumas, tad teko sudėlioti kitus prioritetus. Pandemija atėjo netikėtai, tačiau, didžioji dalis darbų vyksta taip, kaip ir buvo numatyta. Suplanuotus tikslus tikimės pasiekti projekte numatytais terminais. Visas darbas, kuris yra labai kūrybinis, vyksta tik nuotoliniu būdu. Neįprasta padėtis, tarpusavio pagalba ir pasidalinimas gerąja patirtimi aiškiai parodė, kad tokie aljansai gali puikiai veikti ir tokiomis sąlygomis“, – sakė K. Ukvalbergienė.

Plečiantis ECIU universiteto veikloms į kompleksiškumu pasižymintį projektą palaipsniui įsitraukia vis didesnė KTU bendruomenės dalis. Iššūkiais grįstų veiklų imtis ryžtasi fakultetų atstovai ir dėstytojai, rengiantys naujus studijų modulius.

Šiame rudens semestre ECIU Universitetas pasiūlė pirmuosius iššūkius ir su jais susijusius mikromodulius.  Iššūkiais grįstas mokymasis studentams suteiks galimybę dirbti daugiadisciplininėse ir tarptautinėse komandose bei mokytis tarpkultūrinių kompetencijų, spręsti problemas, ugdyti komandinio darbo kompetencijas.

Pavasario semestre planuojama startuoti su daug didesniu iššūkių ir mikromodulių skaičiumi. Visi iššūkiai ir mikromoduliai bus talpinami naujai sukurtoje iššūkių platformoje.

Ambicingos iniciatyvos virs realybe

Per praėjusius metus buvo sukurtas ECIU universiteto identitetas, atnaujintas internetinis puslapis. Taipogi buvo laimėtas 2 mln. eurų projektas SMART-ER, kuriuo siekiama iki 2024 metų ECIU universiteto rėmuose sukurti virtualų tyrimų institutą ir taip ateityje sustiprinti savo mokslo ir inovacijų misiją. Jame bus vykdomi pažangiausi moksliniai tyrimai ir inovacijos sumanių (SMART) Europos regionų (ER) tematikose. KTU, kaip ir likę 11 ECIU universiteto narių, vadovaus vienai „SMART-ER“ projekto veiklai.

Neseniai ECIU aljansas paskelbė ateinančio dešimtmečio viziją, kuria siekiama, kad ECIU universiteto studentai gautų ES lygmeniu pripažintus aukštojo mokslo kredencialus, sudaryti sąlygas tyrėjams lanksčiai dirbti ir judėti tarp ECIU universitetų narių kitose šalyse, turėti galimybę saugiai keistis besimokančiųjų duomenimis visoje Europoje, kurti Europos inkubatorius, siekiant užtikrinti erdvę drąsiems eksperimentams.

2023 metais, užsitikrinus tolesnį finansavimą, tikimasi baigti ECIU universiteto pilotavimą su pilnai įrengtomis funkcionaliomis fizinėmis ir virtualiomis erdvėmis, kur studentai galės laisvai rinktis visus modulius ir mikromodulius iš ECIU universiteto narių. O sukurti mechanizmai, leidžiantys integruoti iššūkiais grįstas studijas, mokslą ir inovacijas, jungiančias ECIU universiteto partnerių bendruomenes, kurs vieningą Europos švietimo bendruomenę.

Tikimasi, kad 2025 metais ECIU universitetas jau veiks kaip bendra erdvė, suteikianti galimybes besimokančiajam rinktis individualizuotą lankstų mokymosi kelią, pripažįstamą europiniu lygmeniu, o 2030 metais – kaip Europos universitetas su tvariu finansavimo modeliu. .

ECIU priklauso universitetai iš 12 skirtingų Europos šalių, kurie geografiškai padengia kone visą Europą.

Bendrą Europos universitetą sudarančiuose atskiruose universitetuose studijuoja per 200 tūkst. studentų ir dirba daugiau kaip 31 tūkst. darbuotojų. Universitetai turi 83 fakultetus, 450 mokslo institutų, 11 mokslo slėnių ir per 800 tūkst. alumnų.

12 inovatyvių ir stiprių Europos universitetų jungiantis ECIU tinklas siekia tapti pirmuoju aukštojo mokslo įstaigų aljansu, kuris, vykdydamas savo veiklą švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse, taikytų iššūkiais grįstą metodą.

Pranešimą paskelbė: Mantas Lapinskas, Kauno technologijos universitetas

Parašykite komentarą