Studijos

Nacionaliniame muziejuje Ščečine atidaryta XX amžiaus I pusės Lietuvos dailės paroda

Nacionaliniame muziejuje Ščečine atidaryta paroda „Nuo Čiurlionio iki Kairiūkščio. Lietuvos XX amžiaus I pusės dailė“.

Parodą, kurioje pirmą kartą Lenkijoje taip plačiai pristatomas Lietuvos XX amžiaus I pusės menas, ruošė Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Kaune ir Nacionalinis muziejus Ščečine. Parodos kuratoriai – Nacionalinio muziejaus Ščečine direktoriaus pavaduotojas dr. Dariusz Kacprzak ir ilgametis Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorius, šviesaus atminimo Osvaldas Daugelis, atrinko daugiau kaip šimtą Prano Domšaičio, Vlado Drėmos, Vlado Eidukevičiaus, Adomo Galdiko, Antano Gudaičio, Vytauto Kairiūkščio, Petro Kalpoko, Leonardo Kazoko, Elenos Každailevičiūtės, Mato Menčinsko, Irenos Pacevičiūtės, Petro Rimšos, Antano Samuolio, Adomo Smetonos, Jono Šileikos, Kazio Šimonio, Stasio Ušinsko, Adolfo Valeškos, Adomo Varno, Justino Vienožinskio, Viktoro Vizgirdos, Juozo Zikaro, Antano Zmuidzinavičius tapybos ir skulptūros darbų. Tarp 24 žymiausių Lietuvos meno atstovų darbų yra net dešimt M. K. Čiurlionio paveikslų.

Parodos atidaryme, rugsėjo 4 d. vykusiame gyvai ir virtualioje erdvėje, dalyvavo Nacionalinio muziejaus Ščečine direktorius Lech Karwowski, Lietuvos Respublikos ambasadorius Lenkijos Respublikoje Eduardas Borisovas, Lietuvos garbės konsulas Ščečine Wiesław Wierzchoś bei kiti taip pat ir iš netoli esančio Berlyno atvykę kultūros ir žiniasklaidos pasaulio atstovai. Muziejaus direktorius Lech Karwowski pasidžiaugė puikiu nepaisant pandemijos diktuojamų sąlygų bendradarbiavimu su Nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi Kaune. Deja, dėl Lietuvoje įvesto karantino atvykstantiems iš Lenkijos, parodos atidaryme negalėjo dalyvauti Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorė Daina Kamarauskienė ir viena parodos kuratorių Genovaitė Vertelkaitė-Bartulienė. Taip pat muziejaus direktorius išreiškė užuojautą visiems Lietuvos muziejininkams dėl Osvaldo Daugelio mirties, pabrėždamas, kad visi netekome europinio lygio, daugelio Europos šalių, taip pat ir Lenkijos apdovanojimais apdovanoto meno istoriko. Todėl, pasak direktoriaus, „nusprendėme šią parodą skirti ilgamečio Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktoriaus Osvaldo Daugelio šviesiam atminimui“.

Lietuvos Respublikos ambasadorius Lenkijoje Eduardas Borisovas padėkojo visiems parodos organizatoriams ir išreiškė viltį, kad bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Ščečino kultūros ir meno institucijų bus tęsiamas ir ateityje.

Parodos kuratorius, dr. Dariusz Kacprzak pristatė parodą bei Lietuvos dalininkų ryšius su Lenkija bei Ščečinu. Štai Prano Domšaičio darbai, eksponuoti kartu su tokių dailininkų kaip Maks Liebermann, Edvard Munch ar Käthe Kollwitz darbais, atėjus į valdžią nacistams, buvo pašalinti iš visų muziejų, taip pat ir iš Museum der Stadt Stettin. Įdomūs ir gerai žinomi, pasak Nacionalinio muziejaus Ščečine direktoriaus pavaduotojo ir parodos kuratoriaus Dariusz Kacprzak, yra ir M. K. Čiurlionio bei Vytauto Kairiūkščio ryšiai su lenkų dailininkais. Apie Lietuvos ir Lenkijos menininkų kontaktus bus kalbama taip pat ir parodos proga parengtame paskaitų apie Lietuvos meną cikle bei parodos kataloge, kuris bus išleistas lenkų, lietuvių ir vokiečių kalbomis.

Ši paroda – tai antrasis šiais metais Lietuvos nepriklausomybės 30-mečiui skirtas renginys Ščečine. Vasario 5 d. Mieczysławo Karłowicziaus filharmonijoje Ščečine įvyko pianisto Luko Geniušo ir Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro, diriguojamo Maestro Modesto Pitrėno koncertas, kuriame skambėjo lietuvių kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema „Miške“. Šiais metais Ščečine buvo numatyta ir daugiau Lietuvos teatro ir literatūros projektų, Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams paminėti skirtų renginių, kuriuos dėl koronaviruso teko atšaukti.

Paroda „Nuo Čiurlionio iki Kairiūkščio. Lietuvos XX amžiaus I pusės dailė“, kurią be kitų rėmėjų taip pat rėmė Lietuvos kultūros taryba, koordinavo Lietuvos kultūros institutas, ankstyvojo modernizmo stiliaus pastate įsikūrusiame Nacionaliniame muziejuje Ščečine, bus eksponuojama iki lapkričio 29 d.

Daugiau apie parodą: 1, 2, 3, 4

Nacionalinio muziejaus Ščečine nuotr.

Pranešimą paskelbė: Ramūnas Korsakas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Parašykite komentarą