Nekilnojamas Turtas

NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA MATININKUS IR GEODEZININKUS RAGINA TOBULINTI KVALIFIKACIJĄ

NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA MATININKUS IR GEODEZININKUS RAGINA TOBULINTI KVALIFIKACIJĄ

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT), vykdydama matininkų ir geodezininkų veiklos kvalifikacijos kėlimo priežiūrą bei kvalifikacijos pažymėjimų išdavimą, apibendrino svarbiausius 2020 m. šių veiklos sričių rodiklius ir palygino juos su ankstesniųjų metų rodikliais. 2020 m. kvalifikacijos egzaminus išlaikė tik mažiau nei 30 proc. juose dalyvavusių asmenų, kai tuo tarpu 2019 m. šiuos egzaminus išlaikė apie 50 proc. dalyvavusiųjų.

„NŽT, matydama, kad jau kelerius metus iš eilės kvalifikacijos egzaminų laikyti ateina didelė dalis prastai pasirengusių arba iš viso nepasirengusių asmenų, nuo praėjusių metų sugriežtino egzaminų laikymo tvarką. Siekiame, kad teisę atlikti šiuos darbus įgytų tik aukštą kvalifikaciją turintys specialistai ir tokiu būdu būtų išvengta nekokybiško darbo ir klaidų. Egzaminų metu nuodugniai tikriname tiek teorines, tiek praktines dalyvių žinias, – teigia NŽT direktoriaus pavaduotojas Algis Bagdonas. – Mums itin svarbu, kad dirbdami matininkai ir geodezininkai profesionaliai atliktų savo darbus ir nuolat tobulintų kvalifikaciją. Dabar, matydami jų darbo rezultatus, dažnai to pasigendame – štai praėjusiais metais tarnybos darbuotojai patikrinę atmetė net 29 proc. visų 2020 metais NŽT pateiktų tikrinti žemės sklypų kadastro duomenų bylų“.

Per 2020 m. NŽT, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro, Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymų nuostatomis, išdavė 32 matininko ir 31 geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus. Tai mažiausias išduotų naujų kvalifikacijos pažymėjimų skaičius per dešimtmetį. Dėl 2020 m. šalyje galiojusių karantino suvaržymų, surengta mažiau matininkų ir geodezininkų kvalifikacijos egzaminų nei ankstesniais metais. Tai turėjo įtakos ir naujai išduotų kvalifikacijos pažymėjimų skaičiui.

Šiuo metu 2103 asmenys turi galiojančius matininko kvalifikacijos pažymėjimus, 1505 asmenys – galiojančius geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus. Ir matininko, ir geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus turi 1364 asmenys.

Pagal fizinių ir juridinių asmenų pranešimus 2020 metais NŽT nuolatinės komisijos asmenų, turinčių kvalifikacijos pažymėjimus, veiklai įvertinti posėdžiuose buvo įvertinta 24 matininkų veikla. Iš jų 14 matininkų įspėti žodžiu, 6 įspėti ir įpareigoti imtis veiksmų nustatytiems pažeidimams pašalinti, 1 matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas sustabdytas, 2 matininkai įspėti ir įpareigoti ateityje griežtai laikytis teisės aktų nuostatų, o 1 atveju nustatyta, kad matininko veiklos pažeidimas nebuvo padarytas. Trimis komisijos nagrinėtais atvejais matininkų veiklos nagrinėjimas atidėtas dėl trūkstamos informacijos iš kitų institucijų arba dėl vykstančio teismo proceso.

Dėl kvalifikacijos netobulinimo teisės aktų nustatyta tvarka 2020 m. panaikintas 21 matininko kvalifikacijos pažymėjimas ir 17 geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų.

Laikantis šalyje galiojusių karantino ribojimų, per 2020 m. NŽT pavyko surengti 3 asmenų, pageidaujančių gauti matininko kvalifikacijos pažymėjimus, ir 3 asmenų, pageidaujančių gauti geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus, kvalifikacijos egzaminus, kurių metu dėl matininko kvalifikacijos pažymėjimo gavimo egzaminą laikė 99 asmenys (išlaikė 22 asmenys), o dėl geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo gavimo egzaminą laikė 93 asmenys (išlaikė 27 asmenys).

Atsižvelgdama į prastus egzaminų rezultatus, NŽT 2020 pakeitė ir sugriežtino asmenų, pageidaujančių gauti matininko ir (ar) geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus, profesinių žinių patikrinimo egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarką. Apie tai plačiau skaitykite čia: http://www.nzt.lt/go.php/lit/Pakeista-profesiniu-ziniu-patikrinimo-egzaminu-tvarka

Pranešimą paskelbė: Aušrinė Lisauskienė, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Parašykite komentarą