Verslas

METALŲ LAUŽO SUPIRKĖJAI GALĖS VYKDYTI SANDORĮ

Konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją bendrovei „L3S“ įsigyjant 70 proc. įmonės „Polimeta“ akcijų (iš viso kartu su turimomis akcijomis – 90 proc.) ir įgyjant vienvaldę pastarosios kontrolę.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2019 m. liepos 8 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

„L3S“ užsiima antrinių bendrovių valdymu ir netauriųjų (juodųjų ir spalvotųjų) metalų laužo supirkimu, apdorojimu ir pardavimu. Su „L3S“ susiję ūkio subjektai taip pat superka, apdoroja ir parduoda netauriųjų (juodųjų ir spalvotųjų) metalų laužą, be to, superka antrines žaliavas, kuriose yra netauriųjų metalų, nuomoja pastatus ir sandėliavimo teritorijas, transporto priemones ir įrenginius. Netauriųjų (juodųjų ir spalvotųjų) metalų laužas bei antrinės žaliavos, kuriose yra netauriųjų metalų, superkamos metalų laužo supirkimo aikštelėse, įrengtose daugumoje Lietuvos apskričių.

Bendrovės „Polimeta“ veikla taip pat susijusi su netauriųjų (juodųjų ir spalvotųjų) metalų laužo ir antrinių žaliavų, kuriose yra netauriųjų metalų, supirkimu, apdorojimu ir pardavimu. Netauriųjų (juodųjų ir spalvotųjų) metalų laužą bei antrines žaliavas, kuriose yra netauriųjų metalų, įmonė superka Kaune ir Kauno rajone įrengtose metalų laužo supirkimo aikštelėse.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą