Studijos

Menininkai, norintys atvykti į Lietuvą iš EEE erdvei nepriklausančių valstybių, turi kreiptis dėl leidimo

Primename, kad menininkai ir juos aptarnaujantis personalas, prieš atvykdami į Lietuvą iš ne Europos ekonominės erdvės valstybių, turi teikti prašymus Kultūros ministerijai ne tik karantino metu, bet iki tol, kol Lietuvoje galioja paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija.

Pasitaiko atvejų, kai iš vadinamųjų trečiųjų šalių, nepriklausančių EEE erdvei, atvykę asmenys nėra iš anksto kreipęsi į Kultūros ministeriją dėl leidimo atvykti į Lietuvą, todėl papuola į sudėtingas situacijas, susidurdami su problemomis ir sukeldami rūpesčių Lietuvos pareigūnams. Tokių situacijų galima būtų išvengti, jei leidimais būtų pasirūpinta iš anksto.

Prašymai gauti leidimą atvykti Kultūros ministerijai turi būti teikiami pagal nustatytą tvarką. Užpildytas prašymas turi būti pasirašytas jį teikiančio fizinio asmens ar juridinio asmens vadovo arba jo įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Tuo atveju, jeigu elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas yra ne .adoc formato, papildomai pridedama to paties prašymo nepasirašyta .doc formato versija.

Užpildyta ir pasirašyta prašymo forma, kartu su planuojančio atvykti asmens dokumento (paso) kopija, pateikiama el. paštu dmm@lrkm.lt

Prašymą Kultūros ministerija išnagrinėja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos ir priima sprendimą dėl leidimo suteikimo ar nesuteikimo. Kultūros ministro pasirašyto leidimo kopija pateikiama prašymą pateikusiam asmeniui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

Šis reikalavimas netaikomas Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, kadangi jiems netaikomas valstybės sienos kirtimo apribojimas.

Su prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašu galima susipažinti čia.

Pranešimą paskelbė: Ramūnas Korsakas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Rekomenduojame
 
Service Perm Post Treatment Stabilizatorius cheminiam sušukavimui,1000 ml
 
Crocs™ Kids' Fun Lab Super Mario Lights Clog Flame 27
 
Intense Shower Gel Parfumuotas dušo gelis, 200ml
 
Crocs™ Baya Lined Clog Navy/Navy 39,5
 
Crocs™ Classic Bright Cobalt 36,5

Parašykite komentarą