Studijos

Martyno Mažvydo premija paskirta Živilei Nedzinskaitei ir Dariui Antanavičiui

Martyno Mažvydo premija už nuopelnus valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui šiemet paskirta dr. Živilei Nedzinskaitei ir dr. Dariui Antanavičiui už fundamentalias Kražių kolegijos istorijos ir veiklos šaltinių publikacijas.

Tyrinėtojai premijuoti už kartu parengtą šiemet išleistą leidinį „Kražių kolegijos šaltiniai, saugomi Jėzaus Draugijos archyve Romoje, I dalis, 1608–1700 (Fontes collegii Crosensis, qui in archivo Romano Societatis Iesu asservantur, pars I, 1608–1700)“. Premija taip pat skirta už dr. D. Antanavičiaus parengtą ir 2017–2018 m. išleistą dviejų tomų „Buvusios Kražių kolegijos knygų sąrašą (1803) (Elenchus librorum veteris collegii Crosensis anno 1803 compilatus)“. Abu leidinius išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Kražių kolegija (1616–1773) – antra svarbiausia mokslo įstaiga po Vilniaus universiteto, tačiau jos istorijos tyrimai iki šiol buvo gana fragmentiški, nebuvo parengta ir išleista šios kolegijos istorijos ir veiklos šaltinių rinkinio. Dr. Ž. Nedzinskaitė ir  dr. D. Antanavičius ėmėsi ambicingų tyrimų – Kražių kolegijos istorijos ir veiklos šaltinių paieškos, tyrimų ir publikavimo. Konceptualiai naujas Kražių kolegijos istorijos ir veiklos šaltinių rinkinys apima pagrindinį lotyniškų rankraštinių tekstų korpusą, saugomą Romos Jėzaus Draugijos archyve, ir kitą svarbią kolegijai medžiagą.

Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomas 1803 m. sudarytas buvusios Kražių kolegijos bibliotekos XVI–XVIII a. knygų katalogas yra reikšmingas Lietuvos kultūros dokumentas,  publikuotas atlikus svarbius tiriamuosius darbus: nustačius ir aptarus Kražių kolegijos bibliotekos vertę LDK kontekste, išanalizavus bibliotekos sudėtį, išaiškinus neaiškias knygų ir autorių pozicijas, ištyrus šios bibliotekos knygų likimą po Jėzaus Draugijos veiklos sustabdymo 1773 m., išanalizavus knygų judėjimą iki šių dienų.    

 Premija bus įteikta gruodžio 17 d. 13 val. Vilniaus rotušėje.

Asmeninių archyvų nuotr.

Pranešimą paskelbė: Ramūnas Korsakas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Parašykite komentarą