Transportas

M. Skuodis: „ES turi užtikrinti, kad priverstiniai orlaivių nutupdymai nepasikartotų ateityje“

Šiandien Lietuvos iniciatyva Europos Sąjungos (ES) Transporto, telekomunikacijų ir energetikos (TTE) tarybos posėdyje Liuksemburge aptartas gegužės 23 d. priverstinis orlaivio nutupdymas Baltarusijoje. Susisiekimo ministras Marius Skuodis posėdyje akcentavo greitą ES reakciją į įvykį, tačiau pabrėžė, kad Europos institucijos ir valstybės narės turi imtis koordinuotų prevencinių priemonių, kad panašūs įvykiai nepasikartotų ateityje.

„Šiandien esame ypatingoje situacijoje. Ir kartu matome išskirtinį ES solidarumą ir greitą reakciją. Norėčiau už tai padėkoti – Europos Sąjungos Taryba, Komisija, šalys narės ir Europos aviacijos saugos agentūra jau ėmėsi reikiamų žingsnių ES piliečiams apsaugoti“, – kreipdamasis į ES transporto ministrus sakė Lietuvos susisiekimo ministras M. Skuodis.

Ministras aukštai įvertino tai, kad daugelis ES valstybių pasekė Lietuvos sprendimu savo oro uostuose uždrausti visus skrydžius, vykdomus per Baltarusijos oro erdvę, taip pat neleisti oro vežėjams, turintiems Baltarusijoje išduotus pažymėjimus, skristi tranzitu per ES šalies oro erdvę.

Ministras pažymėjo, kad tarptautinė bendruomenė taip pat ėmėsi veiksmų, Jungtinių Tautų Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) tarybai nusprendus pradėti išsamų minėto įvykio Baltarusijoje tyrimą. Pasak ministro, ES šalių atstovai ES Taryboje ir Europos Komisijoje prisidėjo priimant šį ICAO sprendimą.

„Europoje susiduriame su nauju reiškiniu, kurį galima įvardyti kaip valstybės piratavimą, ką pabrėžia daugelis šalių. Jei nesiimsime ilgalaikių prevencinių veiksmų, tai gali kartotis ir padaryti dar daugiau žalos aviacijos sektoriaus saugumui ir reputacijai“, – pabrėžė ministras M. Skuodis, kviesdamas ES šalis toliau koordinuotai ir nuosekliai derinti tolesnius veiksmus, susijusius su esminiais oro eismo saugos pažeidimais.

Šiuo tikslu Lietuva ragina ES šalis sutarti dėl koordinuotų veiksmų panašiose situacijose, taip pat kviečia aktyviai dalyvauti ICAO atliekamame tyrime ir atkreipia Europos Komisijos dėmesį į būtinybę atlikti atskirą tokių atvejų rizikos tyrimą.

Lietuvos ministro pasisakymas sulaukė visuotinio tarybos narių palaikymo. EK pristatė planuojamus veiksmus ir paragino šalis imtis greitų veiksmų peržiūrint teisinį reguliavimą, kad tokie veiksmai nepasikartotų.

Atsižvelgdama į gegužės 23 d. beprecedentį Baltarusijos išpuolį prieš civilinį orlaivį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė uždraudė skristi į Lietuvą ar iš Lietuvos per šios šalies teritoriją, taip pat Baltarusijos oro vežėjams vykti tranzitu per Lietuvos oro erdvę. Į šiuos Lietuvos žingsnius operatyviai sureagavo ir kitos ES šalys.

Gegužės 27 d. ICAO taryba neeiliniame posėdyje nusprendė pradėti tyrimą pagal Čikagos konvencijos 55 straipsnį minėto įvykio aplinkybėms ištirti. Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) išleido Saugumo informacijos biuletenį, kuriame nurodė visiems skrydžių operatoriams vengti Baltarusijos oro erdvės, nebent tai būtų būtina skrydžio saugai užtikrinti atsiradus nenumatytoms aplinkybėms.

Pranešimą paskelbė: Dalia Perednienė, LR Susisiekimo ministerija

Parašykite komentarą