Verslas

LVPA kviečia dalyvauti priemonės „Expo sertifikatas LT“ mokymuose

Siekiant paskatinti įmonių tarptautiškumą finansuojant investicijas planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti, Lietuvos verslo paramos agentūroje (LVPA) paskelbtas priemonės „Expo sertifikatas LT“ kvietimas, ir nuo vasario 28 d. laukiama paraiškų.

Priemonės biudžetas – 1 mln. Eur, didžiausia projektui galima skirti suma – 100 000 Eur, mažiausia – 5 000 Eur eurų. ES investicijos projekte gali sudaryti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Priemonė skirta labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). Jų atrinktiems projektams skyrus finansavimą, bus suteikta galimybė sertifikuoti planuojamus eksportuoti produktus. Paraiškos bus priimamos iki kovo 31 d. pabaigos.

Visiems, norintiems teikti paraiškas ES finansavimui gauti, LVPA š.m. kovo 9 d., 10 val. organizuoja nuotolinius mokymus.

Mokymų dienotvarkėje: „Priemonė „Expo sertifikatas LT“: eksporto galimybės verslui“, pranešėja – LVPA Verslo skatinimo projektų skyriaus vyr. projektų vadovė Rimantė Laurinavičiūtė;  „Valstybės pagalbos reikalavimai“, pranešėjas – LVPA Projektų ekspertų grupės patarėjas Gytis Petrukaitis.

Registruotis į mokymus galite čia. 

Užpildę nedidelę anketą, gausite prisijungimą prie renginio. Prieš dieną iki mokymų gausite priminimą į pašto adresą, kurį nurodėte registruodamiesi.

SVARBU! Informuojame, kad renginys bus įrašomas. Patvirtindami savo dalyvavimą renginyje, jūs sutinkate, kad jūsų audiovizualinė informacija (vaizdas, garsas, įvesta prisijungimo informacija: vardas, pavardė) bus matoma kitiems renginio dalyviams.
 
Informuojame, kad klientų pateiktus duomenis tvarkome vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva.

Pranešimą paskelbė: Gediminas Grigelevičius, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Parašykite komentarą