Studijos

Lietuvos švietimo taryba: svarbu sutarti dėl bendrojo ugdymo paskirties

2021 m. gegužės 14 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Lietuvos švietimo taryba pateikė siūlymus Vyriausybei dėl pokyčių vidurinio ugdymo programoje. Tarybos nuomone, yra svarbu iš esmės susitarti dėl bendrojo ugdymo paskirties ir žinoti, ko planuojamais pokyčiais siekiama. Pavyzdžiui, ar norima ugdyti asmenybę labiau „holistine“ plačiąja prasme? Ar jaunas, 17–18 metų, asmuo yra skatinamas siaurinti savo ugdymosi pasirinkimo galimybes? Ar siaurinant humanitarinių dalykų dėstymą dabartiniuose siūlymuose pranašumas teikiamas technologiniams, gamtos mokslams? 

Taryba siūlo, kad šalia kitų privalomai pasirenkamų ugdymo dalykų atsirastų humanitarinių dalykų komponentas, o taip pat ir viena iš menų disciplinų. Svarbu užtikrinti, kad lietuvių kalba ir literatūra nevirstų tik keturių valandų bendruoju kursu, kviečiama didinti pilietinės veiklos valandų skaičių.

Siekiant efektyvesnės brandos darbo atlikimo vertinimo procedūros, Taryba siūlo numatyti daugiau konsultavimo valandų mokytojams, brandos darbų vadovams, diegti plagijavimo prevencijos priemones ir kitus kokybės standartus, užtikrinančius, kad brandos darbas skatintų mokinių kūrybiškumą. Skatinama tobulinti ir pačią vertinimo sistemą ne tik per kaupiamojo vertinimo procesus, bet integruojant ir formuojamąjį vertinimą.

Taryba atkreipė Vyriausybės dėmesį į tai, kad naujoji vidurinio ugdymo programos struktūra kelia daug neatsakytų klausimų mokyklų bendruomenėms, todėl būtina išsamiau informuoti apie brandos atestato įgijimo galimybes ateityje bei siūlyti alternatyvius rezultatų vertinimo būdus.

Tarybos nuomone, būtų tikslinga sukurti tvarų nuolatinės ugdymo turinio stebėsenos ir atnaujinimo mechanizmą.

 

 

Daugiau informacijos:

Švietimo ir mokslo komiteto biuro patarėja Deimantė Žegunė

Tel. (8 5) 239 6791, el. p. deimante.zegune@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą