Teisėsauga, kriminalai

Lietuvos šeimų sąjūdžio viešas laiškas ambasadoriams

2022 m. birželio 6 d.

Jos ekscelencijai Alana Hudson, Naujosios Zelandijos ambasadorei

Jos ekscelencijai Alix Everard, Prancūzijos ambasadorei

Jos ekscelencijai Arja Makkonen, Suomijos ambasadorei

Jos ekscelencijai Bonnie Horbach, Nyderlandų Karalystės ambasadorei

Jo ekscelencijai Brian Olley, Jungtinės Karalystės ambasadoriui

Jo ekscelencijai Diego Ungaro, Italijos ambasadoriui

Jos ekscelencijai Elín Flygenring, Islandijos ambasadorei

Jo ekscelencijai Hans Brask, Danijos ambasadoriui

Jos ekscelencijai Inger Buxton, Švedijos ambasadorei

Jo ekscelencijai José María Robles Fraga, Ispanijos ambasadoriui

Jo ekscelencijai Kevin Rex, Kanados ambasadoriui

Jo ekscelencijai Lloyd Brodrick, Australijos ambasadoriui

Jo ekscelencijai Luc Jacobs, Belgijos Karalystės ambasadoriui

Jo ekscelencijai Matthias Sonn, Vokietijos ambasadoriui

Jo ekscelencijai Ole T. Horpestad, Norvegijos ambasadoriui

Jo ekscelencijai Paul Schmit, Liuksemburgo ambasadoriui

Jo ekscelencijai Peter McIvor, Airijos ambasadoriui

Jo ekscelencijai  Robert S. Gilchrist, Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadoriui

Jo ekscelencijai Yossi Levy, Izraelio ambasadoriui

Jos ekscelencijai Yvonne Toncic-Sorinj, Austrijos ambasadorei

VIEŠAS LAIŠKAS

Šių metų birželį LGBT organizacijos rengia daug iniciatyvų įgyvendinti reikalavimams, kurie pažeistų Lietuvos  teisinę tvarką ir Lietuvos  Respublikos konstitucinę santvarką, įskaitant santuokos, kaip moters ir vyro sąjungos, apsaugą. Pagal Lietuvos  Respublikos Konstituciją santuoka gali būti sudaryta tik tarp vyro ir moters.

Prie LGBT organizuojamų renginių ir reikalavimų nuolatos prisijungia kitų šalių ambasadoriai Lietuvos  Respublikoje. LGBT ideologijos naudojimas politiniams tikslams ir genderizmo diegimas nepriimtinas didžiajai daugumai Lietuvos Respublikos piliečių, todėl tokie ambasadorių veiksmai skatina neigiamas visuomenės nuostatas ir Jūsų propaguojamų vertybių, ir Jūsų atstovaujamų valstybių atžvilgiu.

Pagal Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių diplomatai turi prisidėti prie draugiškų santykių tarp valstybių plėtros, nepaisant jų politinių ir socialinių sistemų įvairovės. Be to, konvencijos nuostatose aiškiai nurodyta diplomatinės atstovybės narių pareiga gerbti priimančiosios valstybės teisės nuostatas ir šiuo atžvilgiu  išimčių nėra ir negali būti.

LGBT bendruomenių reikalavimai Lietuvoje yra gyvų visuomenės diskusijų objektas, jiems kategoriškai prieštarauja dauguma žmonių ir sprendimai yra išimtinai mūsų šalies piliečių prerogatyva. Diplomatinės atstovybės pagal tarptautinę  teisę privalo nesikišti į valstybių, kuriose reziduoja,  vidaus reikalus.

Lietuvos šeimų sąjūdis kreipiasi į Jus, gerbiami draugiškų ir demokratinių valstybių ambasadoriai, išreikšdamas daugumos Lietuvos Respublikos piliečių valią ir reikalauja išlaikyti deramą neutralumą LGBT bendruomenių organizuojamų renginių metu bei susilaikyti nuo skatinimo Seimui priimti įstatymus, prieštaraujančius Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Pagarbiai ir tikėdamiesi supratimo –

 

Lietuvos šeimų sąjūdis

Pranešimą paskelbė: Algimantas Rusteika, Lietuvos Šeimų sąjūdis

Parašykite komentarą