Studijos

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos sveikinimo žodis konferencijoje „Europos horizontas: galimybės Lietuvai“

Gerb. Komisare, p. Generalini Direktoriau,

Garbingieji svečiai,

Ponios ir ponai,

su didžiausiu malonumu sveikinu visus Jus, susirinkusius į šį renginį.

Naujosios „Europos horizonto“ programos pristatymas – tai puiki nauja galimybė Lietuvai. Skatindama šalis ir mokslininkus dirbti kartu, ji suteiks naują impulsą inovacijoms, kurios yra būtinos mūsų klestėjimui ateityje.

Dalyvaudami programoje „Europos horizontas“, galime išlaisvinti mūsų šalies potencialą ir sukurti ekologiškesnę, sveikesnę, labiau skaitmenizuotą ir įtraukią ateitį. 

Lygiai prieš metus pradėjau plačios apimties konsultacijas apie tai, kaip būtų galima pasiekti proveržį Lietuvos inovacijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros politikoje. Buvo parengta 16 rekomendacijų ir pasiektas plataus masto susitarimas, kad tradicinė veikla jau nėra tinkama alternatyva. Kai kurios rekomendacijos yra įtrauktos į Vyriausybės programą ir jos įgyvendinimo planą.

Viskas priklauso nuo mūsų. Dabar atėjo laikas parodyti mūsų gebėjimą susikoncentruoti į mokslinius tyrimus, tyrėjus ir mokslinių tyrimų įstaigas. Tam, kad programa „Europos horizontas“ būtų naudinga Lietuvai, mums reikia turėti aiškų planą.

Pirma, būtinos sisteminės pastangos, siekiant padidinti mokslui ir inovacijoms skiriamą nacionalinį finansavimą. Privalome būti orientuoti į tikslų siekimą. Turime nustatyti perspektyviausias inovacijų sritis Lietuvos visuomenei. Mūsų investicijų sėkmė priklauso nuo kompetentingų ir atsidavusių žmonių. Tinkama infrastruktūra įgalins tuos, kurie ja naudosis!

Antra, kaip rekomendavo Europos Komisija ir EBPO, privalome išspręsti mokslo ir inovacijų įstaigų fragmentacijos problemą. Mums reikia kurti nuoseklią mokslinių tyrimų ir inovacijų politiką, koordinuoti politikos formuotojų ir įgyvendintojų veiklą bei stiprinti jų ryšius. Visa tai galima pasiekti įsteigiant vyriausiojo mokslo ir inovacijų pareigūno pareigybę.

Trečia, turėtume daugiau dėmesio skirti Lietuvos mokslo ir verslo svarbos didinimui pasauliniu mastu. Tai galima pasiekti stiprinant kompetencijas. Šios pastangos didele dalimi grindžiamos programoje „Europos horizontas“ nustatyta sistema.

Linkiu, kad ši naujoji programa taptų naujų idėjų ir geresnio gyvenimo katalizatoriumi. Esu tvirtai įsitikinęs, jog mūsų mokslininkai, verslininkai, valstybės institucijos ir privačios įmonės turi ne tik potencialą, bet ir gebėjimų sėkmingai dalyvauti programoje „Europos horizontas“. Tegul inovacijų troškulys padeda mums sukurti tvirtą pagrindą mūsų klestėjimui ateityje!

Visiems Jums linkiu įkvepiančios diskusijos. Dėkoju!

Gitanas Nausėda,

Lietuvos Respublikos Prezidentas

Pranešimą paskelbė: Antanas Manstavičius, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Parašykite komentarą