Politika ir teisė

Lietuvos mokslininkų patirtis – verslumo skatinimui Malyje

 

Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius Antanas Maziliauskas ir Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotoja Rasa Suraučienė pasirašė sutartį „Dėl projekto Nr. P2018-VB-MKT-03 „Hidroponinė pašarų auginimo technologija verslumo skatinimui Malyje“ įgyvendinimo“

Projektas „Hidroponinė pašarų auginimo technologija verslumo skatinimui Malyje“ skirtas mažinti migraciją, gerinant Malio gyventojų, ypač moterų ir jaunimo, socialines ir ekonomines sąlygas. Projektą įgyvendina Aleksandro Stulginskio universitetas, kartu su dviem partneriais Malyje – aukštąja mokykla Sup‘management Université Intercontinentale Libre ir žemės ūkio įmone Eco Ferme P3. Projektas finansuojamas iš Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų. Savo lėšomis įsigyjant  įrangą prisideda projekto partneriai Malyje Eco Ferme P3.

Siekiant projekto tikslo numatyta įgyvendinti technologijų demonstravimo projektą. Verslo sėkmę lemia inovacijų ir pažangios patirties perėmimas ir taikymas. Demonstraciniame projekte daug dėmesio skiriama inovacijų ir gerosios patirties sklaidai, kai technologinės inovacijos demonstruojamos gamybinėmis sąlygomis, konkrečiame versle, tokiu būdu skatinant kitus potencialius verslininkus taikyti pažangias, vietinėms sąlygoms pritaikytas  technologijas bei inovacijas žemės ūkio sektoriuje.

Projekto metu, numatyta viename iš Malio ūkių – projekto partnerių įdiegti vertikalios hidroponikos technologiją pašarų auginimui. Taikant šią, Malio sąlygoms pritaikytą, technologiją, specialioje patalpoje palaikant atitinkamą mikroklimatą, naudojant hidroponikos (be žemės) būdą, daiginant grūdus per septynias dienas galima užauginti šviežią pašarą – daigintų grūdų želmenis, kurie gali būti maišomi su kitais pašarais, sudarant racionus įvairių rūšių gyvuliams ir paukščiams šerti. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta ir sumontuota vertikalios hidroponikos auginimo įranga, apmokyti darbuotojai, parengta metodika šio  metodo demonstravimui bei surengti technologijų sklaidos renginiai.

Naujos, tačiau nesudėtingos technologijos taikymas padės spręsti pašarų stygiaus problemą, kuri yra aktuali dėl Afrikos klimatinių sąlygų. Pašarų gamybos potencialo padidėjimas paskatins gyvulininkystės ir paukštininkystės verslų plėtrą, konkurencingumą, didinant verslumo įgūdžius, sudarant galimybes naujų darbo vietų kūrimui tikslinės grupės nariams, kas teigiamai įtakos tikslinės grupės narių, tame tarpe jaunimo ir moterų ekonominę o tuo pačiu ir socialinę padėtį, mažintų migraciją. Taip pat projektas  prisidės prie geresnio aprūpinimo maistu bei visos šalies ekonomikos paskatinimo.

Projekto įgyvendinimui reikalinga lėšų suma – 57 982 Eur, iš kurių 37 982 Eur skirta iš Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos, o likusia lėšų dalimi prisidės projekto partneris Eco Ferme P3. Projekto veiklos bus baigtos įgyvendinti iki 2019 metų spalio 1 dienos.

Pranešimą paskelbė : Laura Žemaitienė, Aleksandro Stulginskio universitetas

Parašykite komentarą