Studijos

Lietuvos ir Prancūzijos asociaciją 30-mečio proga sveikino ir Prancūzijos ambasadorė

Gruodžio 7 dieną Vilniaus universiteto Vinco Krėvės auditorijoje įvyko iškilmingas Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos 30-mečio minėjimas, kurio metu iš visos Lietuvos susirinkusius organizacijos narius pasveikino ir Jos Ekscelencija Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje p. Claire Lignières-Counathe.

Susitikime taip pat dalyvavo Prancūzų instituto direktorius, bendradarbiavimo ir kultūros reikalų patarėjas Jean-Marie Sani, buvę asociacijos prezidentai – Darijus Beinoravičius, Ramūnė Žvirblytė, Nijolė Kašelionienė.

Į Vilnių iš Kauno, Šiaulių, Palangos, Anykščių, Pasvalio, Alytaus atvykusius organizacijos narius pasveikino ir renginį atidarė dabartinė asociacijos prezidentė Karolina Masiulytė-Paliulienė, primindama išskirtinę organizacijos istoriją: „Iki Antrojo pasaulinio karo laisvoje Lietuvoje buvo daugiau kaip 350 įvairių ir labai skirtingų asociacijų, o 1989 metais Lietuvos ir Prancūzijos asociacija buvo įregistruota pirmoji tarp kitų asociacijų. Asociacijos atgimimą inicijavo VU docentė Nijolė Teiberienė“, – sakė p. Karolina Masiulytė-Paliulienė.

Pasak dabartinės Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos prezidentės, susikūrus išsivadavimo judėjimui – Sąjūdžiui, Nijolė Teiberienė įtikino keletą Vilniaus universiteto profesorių atkurti iki karo egzistavusią organizaciją. Rolandas Pavilionis, tuometinis Vilniaus universiteto prorektorius, žymaus semiotiko Algirdo Greimo mokinys, dalyvavęs jo seminaruose Prancūzijoje 1977-1978 metais, sutiko tapti asociacijos garbės prezidentu. Lietuvos ir Prancūzijos asociacija buvo įregistruota 1989 metų kovo 15 dieną.

Karolina Masiulytė-Paliulienė savo kalboje dėkojo ir atgimusios Lietuvos prancūzų kalbos mokytojams bei dėstytojams, pabrėždama jų svarbą tuo metu, kai 1991 metais Lietuvoje iš naujo kūrėsi Prancūzijos ambasada. „Tuomet pirmasis Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje Phillippe‘as de Suremain’as rūpinosi, kad visi prancūzų kalbos mokytojai aplankytų Prancūziją kartu su savo mokiniais, o tas išvykas organizavo pirmoji kultūros atašė Claudine‘a Bascoulergue“, – apie pirmuosius Lietuvos nepriklausomybės metus prisiminė asociacijos vadovė.

Susitikimo metu pranešimą apie tarpukariu Kaune egzistavusią lietuvių ir prancūzų draugiją – Société Lithuano-Française – skaitė LSMU profesorius, hab. dr. Alvydas Laiškonis, o aktyvią Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos Kauno skyriaus dabartinę veiklą pristatė jo vadovė Birutė Strakšienė.

Sveikinimo žodį asociacijos nariams tarusi Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje p. Claire Lignières-Counathe atkreipė dėmesį į dvi itin skirtingas situacijas – šiandieninę ir tą, kuri egzistavo prieš 30 metų. Prieš 30 metų, kai buvo atkuriama Lietuvos ir Prancūzijos asociacija, Pabaltijo regione vyko neįtikėtinos politinės transformacijos, pirmose gretose atsidūrę veikėjai entuziastingai siekė atkurti svarbius ryšius su Vakarais, savaime suprantama egzistavusius iki karo, bet vėliau nutrūkusius ir pamirštus.

Šiandien, kalbėjo ambasadorė, kai Lietuva ir Prancūzija yra partnerės, Europos Sąjungos narės, o jaunam žmogui nebereikia organizacijų pagalbos, kad užmegztų ryšius ar išvyktų į norimą šalį, Lietuvos ir Prancūzijos asociacija reikalinga įvairiose kitose srityse – ne tik palaikyti žmogiškus ryšius, bet kartu su Prancūzijos ambasada, Prancūzų institutu tapti Lietuvos ir Prancūzijos bendradarbiavimo atramos tašku. Tam galėtų pasitarnauti vėl atgaivinti miestų susigiminiavimo projektai, ir kaip pavyzdys čia galėtų būti Palanga, kuri ieško tokių galimybių susigiminiuoti su vienu iš Prancūzijos kurortų.

Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos tikslai ir misija

Lietuvos ir Prancūzijos asociacija nuo pat savo įkūrimo vienija prancūziškai kalbančius universitetų dėstytojus, mokytojus, mokslininkus, medikus, studentus, meno ir kultūros žmones.

Pagrindiniai asociacijos tikslai – visoje Lietuvoje burti Prancūzija besidominčius žmones, sudaryti jiems sąlygas bendrauti prancūziškai ir giliau pažinti prancūziškąją kultūrą, skatinti glaudesnius Lietuvos frankofonų ir Lietuvoje gyvenančių prancūzų ryšius.

Šiuo metu asociacijos veikloje dalyvauja 12 aktyvių skyrių, įsikūrusių skirtinguose Lietuvos miestuose: Alytuje, Anykščiuose, Kaune, Klaipėdoje, Kretingoje, Marijampolėje, Palangoje, Panevėžyje, Prienuose, Šiauliuose, Utenoje, Vilniuje.

Daugiau informacijos suteiks:

Karolina Masiulytė-Paliulienė

Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos prezidentė

Visuomenininkė, vertėja, režisierė, aktorė

El. p. karolinavilnius@gmail.com

Mob. +370 600 27133

Renginio nuotraukos Giedrės Ališauskaitės.

Pranešimą paskelbė: Akvilė Muliuolytė, VŠĮ Lietuvos ir Prancūzijos asociacija

Parašykite komentarą