Politika ir teisė

Lietuvos ir Lenkijos parlamentų užsienio reikalų komitetai drauge paminėjo Sausio įvykių trisdešimtmetį

2021 m. sausio 13 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Pažymint Sausio 13-osios įvykių Lietuvoje trisdešimtmetį, Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė bendrą posėdį su Lenkijos Seimo Užsienio reikalų komiteto kolegomis.

Prisimindami istorinius įvykius, Lenkijos parlamentarai pabrėžė, kad 1991-ųjų sausio 13-toji buvo reikšminga ne tik Lietuvai, bet ir visam Vidurio Europos regionui, nes padėjo pagrindus kitų valstybių išsivadavimui iš totalitarinio režimo, o taip pat paspartino Vyšegrado grupės susikūrimą, įformintą 1991 m. vasario 15 d.

Parlamentarai sutarė, kad lenkų ir lietuvių tautos, ne kartą istorijoje drauge patyrusios imperinių interesų grėsmę, turėtų glaudžiai bendradarbiauti ir kovojant su dabartiniais iššūkiais regione ir pasaulyje. Vienas iš abiem valstybėms svarbių interesų – laisvi ir demokratiški rinkimai Baltarusijoje. Taip pat sutarta bendradarbiauti įvertinant Europos Sąjungos Rytų partnerystės dešimtmečio pasiekimus ir klaidas, ir to pagrindu formuoti atnaujintą Rytų partnerystės politiką. Rengiantis konferencijai dėl Europos ateities planuojama šia tema surengti dvišales diskusijas.

Artimiausias būsimas bendras abiejų komitetų veiksmas – 2021 m. vasario 4 d. deklaracija Lietuvos, Lenkijos, JAV laisvės didvyrio Tado Kosčiuškos 275-ųjų gimimo metinių proga. Prie šios deklaracijos bus kviečiami prisijungti ir JAV Kongreso Užsienio reikalų komitetas, taip pat Baltarusijos opozicijos atstovai.

Be aktyvesnio dvišalio bendradarbiavimo, Lenkijos ir Lietuvos užsienio reikalų komitetai įžvelgė bendradarbiavimo galimybes platesniuose formatuose: Lenkijos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Marekas Kuchcinskis (Marek Kuchciński) priėmė kvietimą atvykti į šių metų kovo 22 d. Lietuvos Respublikos Seime rengiamą antrąją tarptautinę Konstantino Kalinausko konferenciją, kartu pakviesdamas Lietuvos atstovus dalyvauti Lenkijos Seimo organizuojamuose Vyšegrado, trijų Baltijos valstybių, Bukarešto devintuko susitikimuose ir konferencijoje „Karpatų Europa“.

Bendro komitetų posėdžio metu Lenkijos parlamentarai išreiškė palaikymą Lietuvos Respublikos Prezidento inicijuotai Liublino ketverto, apjungiančio Baltarusiją, Lenkiją, Lietuvą ir Ukrainą, iniciatyvai. Kalbant apie šių valstybių bendras pastangas, prisimintas 2018 m. Liublino unijos akto dokumento įrašymas į UNESCO tarptautinį registrą „Pasaulio atmintis“, įvykęs Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Ukrainos ir Baltarusijos bendros paraiškos pagrindu. Ši patirtis galėtų būti pakartota siekiant ambicingo tikslo – Abiejų Tautų Respublikos palikimo pripažinimo vienu svarbiausių visos Europos kultūrai.

Pridedamos Seimo kanceliarijos nuotraukos (aut. Olga Posaškova)

Parengė

Seimo kanceliarijos Užsienio reikalų komiteto biuro patarėja (ES)

Eglė Maželė, tel. (8 5) 239 6835, el. p. egle.mazele@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą