Įvairenybės

„Lietuvos energijos gamybos“ 2018 m. 3 mėnesių rezultatai – 3 procentais daugiau pagamintos elektros ir pajamų

„Lietuvos energijos“ grupei priklausanti „Lietuvos energijos gamyba“ per pirmąjį 2018 m. ketvirtį pagamino daugiau elektros energijos ir sėkmingai ją pardavė biržoje. Tai didino Bendrovės pajamas bei gerino jos pelningumo rodiklius.

„2018 m. pradžioje tęsėsi itin vandeningas laikotarpis – per 3 mėnesius Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę Nemunu pasiekė netgi daugiau vandens, negu rekordinių 2017 m. pradžioje. Tai leido šiai elektrinei pagaminti daugiau elektros energijos, o prie jos didesne negu praėjusių metų pradžioje gamyba prisidėjo ir, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, efektyviai valdyta Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė“, – Bendrovės elektrinių veiklą per 2018 m. 3 mėn. ir per šį laikotarpį pasiektus rezultatus komentuoja „Lietuvos energijos gamybos“ valdybos pirmininkė ir generalinė direktorė Eglė Čiužaitė.

Pasak jos, geras sąlygas visų Bendrovės valdomų elektrinių veiklai, ypač jose pagamintos elektros energijos pardavimui, sudarė vasario ir kovo mėnesiais smarkiai atšalę orai. Dėl to gerokai didėjo elektros energijos paklausa biržoje. Susidarius tokiai situacijai, rinkai prireikė ir kombinuotojo ciklo bloko Elektrėnuose. Kartu užtikrindamas energetikos sistemai būtino tretinio rezervo paslaugos teikimą, itin šaltu periodu blokas beveik dvi paras gamino elektros energiją.

Iš viso Bendrovės valdomose elektrinėse per 2018 m. 3 mėn. pagaminta ir parduota 250 GWh elektros energijos – 3 proc. daugiau negu per 2017 m. 3 mėn. (242 GWh). Daugiausiai pagamino itin vandeningais pirmaisiais metų mėnesiais pasinaudojusi Kauno A. Brazausko HE – 134 GWh. Tai daugmaž 1 proc. daugiau negu per 2017 m. 3 mėn., kai buvo pagaminta 132 GWh. Kruonio HAE gamyba taip pat didėjo ir pasiekė 108 GWh per 2018 m. 3 mėn. arba beveik 4 proc. daugiau negu per 2017 m. 3 mėn. (104 GWh). Elektrėnų komplekse kombinuotojo ciklo blokas pagamino 8 GWh elektros energijos (per 2017 m. 3 mėn. – 6 GWh).

„Lietuvos energijos gamybos“ 2018 metų 3 mėnesių esminiai rodikliai:

  • Bendrovės 2018 m. 3 mėn. pardavimo pajamos siekia 32,6 mln. eurų ir yra 2,6 proc. didesnės negu 2017 m. 3 mėn. pardavimo pajamos (31,8 mln. eurų). Iš viso 2018 m. 3 mėn. Bendrovės pajamos siekia 33,1 mln. eurų ir yra 3,2 proc. didesnės negu 2017 m. 3 mėn. pajamos (32,1 mln. eurų). Pajamų augimui daugiausiai įtakos turėjo didesnė gamyba Kauno A. Brazausko HE ir Kruonio HAE bei dėl šaltų orų, palyginti su 2017 m. pirmaisiais mėnesiais, smarkiai augusi elektros energijos kaina biržoje (2018 m. 3 mėn. vidutinė elektros energijos kaina „NordPool“ biržos Lietuvos kainų zonoje buvo net 21,6 proc. didesnė negu vidutinė 2017 m. 3 mėn. kaina).
  • Bendrovei pavyko išlaikyti stabilias veiklos sąnaudas: per 2018 m. 3 mėn. Bendrovė patyrė 4,2 mln. eurų sąnaudų – tiek pat, kiek per 2017 m. 3 mėn.
  • Bendrovės 2018 m. 3 mėn. koreguota (palyginamoji) EBITDA* siekia 14,7 mln. eurų ir yra 1,1 proc. didesnė negu praėjusių metų pradžioje (2017 m. 3 mėn. koreguota EBITDA siekė 14,5 mln. eurų).
  • Bendrovės 2018 m. 3 mėn. grynasis pelnas siekia beveik 14 mln. eurų ir yra 3,5 karto didesnis negu 2017 m. 3 mėn. grynasis pelnas (4 mln. eurų). Grynasis Bendrovės pelnas didėjo dėl didesnių elektros energijos pardavimo pajamų, mažesnių amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudų bei teigiamo apyvartinių taršos leidimų perkainavimo rezultato (prie 2018 m. 3 mėn. grynojo pelno šis veiksnys pridėjo 6,2 mln. eurų, kai tuo tarpu 2017 m. 3 mėn. rezultatuose tai sudarė 3,8 mln. eurų papildomų sąnaudų).
  • Į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą Bendrovė per 2018 m. 3 mėn. investavo 2,5 mln. eurų. Didžioji dalis šios sumos skirta vykdomam kapitaliniam Kruonio HAE II agregato remontui. Per 2017 m. 3 mėn. buvo investuota 0,2 mln. eurų.

* Bendrovės EBITDA rezultatai yra pateikiami po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Pranešimą paskelbė : Valentas Neviera, Lietuvos energijos gamyba, AB

Parašykite komentarą