Politika ir teisė

Lietuvos, Belgijos, Danijos, Ispanijos ir Lenkijos vadovai ragina didinti vakcinų gamybos apimtis

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su Belgijos, Danijos, Ispanijos ir Lenkijos vadovais oficialiu laišku kreipėsi į Europos Vadovų Tarybos (EVT) Pirmininką Charlesą Michelį, ragindami imtis neatidėliotinų veiksmų dėl vakcinų gamybos pajėgumų išplėtimo Europoje.

Valstybių lyderių laiškas siunčiamas prieš vasario 25 d. prasidėsiančią EVT sesiją, kurioje bus sprendžiami ir vakcinų gamybos klausimai.

Laiške pažymima, kad Europa vis dar susiduria su iššūkiais dėl nepakankamo vakcinų tiekimo ir sutrinkančios jų gamybos. „Atsirandant naujoms koronaviruso atmainoms kyla grėsmė valstybių narių siekiui suvaldyti pandemiją ir sugrįžti į įprastą gyvenimą ritmą“, – rašoma laiške.

Valstybės narės, pasirašiusios laišką EVT vadovui, pabrėžia, kad Bendrija ir valstybės narės turi nedelsdamos imtis vakcinų gamybos Europoje pajėgumą užtikrinančių veiksmų. Teigiama, kad būtina ieškoti priemonių teikti reikiamą paramą Europoje įsikūrusiems vakcinų gamintojams, jei jiems gamybos procese kiltų nenumatytų kliūčių ir jie negalėtų įgyvendinti nustatytų vakcinų gamybos planų. Taip pat kviečiama išnaudoti visus turimus gamybos pajėgumus, o, prireikus, kurti naujus. Šie veiksmai padėtų ES aprūpinti piliečius vakcinomis, iškilus pakartotinės vakcinacijos poreikiui arba valstybėms narėms kovojant su viruso mutacijomis ateityje.

Raginimą inicijavusios šalys kviečia Europos Komisiją ir valstybes nares glaudžiai bendradarbiauti su visais potencialiais vakcinų gamintojais Europoje, skatinti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystes, mokslinius tyrimus ir inovacijas. Atkreipiamas dėmesys, kad šiems veiksmams būtina numatyti ir deramą finansavimą ES lygmeniu.

Laiške pabrėžiama, kad Europai labai svarbu išplėsti vakcinų gamybos apimtis ir siekiant užtikrinti ES kaimynystės bei valstybių-partnerių prieinamumą prie ES vakcinų.

Laišką pasirašę vadovai išreiškė lūkestį, kad šie klausimai bus aptarti kartu su EVT Pirmininku Charlesu Micheliu, Europos Komisijos Pirmininke Ursula von der Leyen ir valstybių narių lyderiais per būsimą EVT posėdį.

Pranešimą paskelbė: Kristina Karnickaitė, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Parašykite komentarą